วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2563

ตัณหาจากการมีร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง(เทศน์ ๔ ก.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๔ ก.ย. ๖๓-เทศน์ตัณหาจากการมีร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610831_04_เทศน์ตัณหาจากการมีร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง.mp3