วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ผู้เจริญเมตตาในทุกสถานย่อมพบกับความเยือกเย็นใจ(ปกิณกะธรรม ๒๗ พ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

 ๒๗ พ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมผู้เจริญเมตตาในทุกสถานย่อมพบกับความเยือกเย็นใจ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

611123_05_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88.mp3