วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ปฏิปทาของหลวงพ่อตาก(ปกิณกะธรรม ๒๕ ธ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑)

 ๒๕ ธ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมปฏิปทาของหลวงพ่อตาก (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑)

611228_01_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81.mp3