วันพุธที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564

เปรตผู้รอรับผลบุญจากญาติ(นิทาน ๑๔ เม.ย. ๖๔) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑)

 ๑๔ เม.ย. ๖๔-นิทานเปรตผู้รอรับผลบุญจากญาติ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑)

610414_04_%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.mp3