วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565

กำลังใจในการละต้องอาศัยกฎไตรลักษณ์(เทศน์ ๑๘ มิ.ย. ๖๕) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐)

วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๕ - เทศน์ กำลังใจในการละต้องอาศัยกฎไตรลักษณ์(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐)

600318_04_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C.mp3