วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565

การทำบุญแบบคนเต็มแล้ว(ปกิณกะธรรม ๒๓ ธ.ค. ๖๕) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖)

๒๓ ธ.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมการทำบุญแบบคนเต็มแล้ว (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖)

560427_04_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7.mp3