วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2566

ความหลงเป็นตัวกั้นมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๘ ม.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘)

๘ ม.ค. ๖๖ - ปกิณกะธรรมความหลงเป็นตัวกั้นมรรคผล(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘)

580328_08_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9C%E0%B8%A5_C.mp3