วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๑๔ ก.ค. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

บูชาสิ่งที่ควรบูชา(เสียงธรรม ๑๔ ก.ค. ๖๗)

 ๑๔ ก.ค. ๖๗ - บูชาสิ่งที่ควรบูชา

SBUY6707_11_%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2.mp3

สมาธิที่ทำให้เกิดปัญญา(เสียงธรรม ๑๔ ก.ค. ๖๗)

๑๔ ก.ค. ๖๗ - สมาธิที่ทำให้เกิดปัญญา

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

อารมณ์ใจของพระอริยเจ้า(เสียงธรรม ๑๓ ก.ค. ๖๗)

๑๓ ก.ค. ๖๗ - อารมณ์ใจของพระอริยเจ้า

SBUY6707_09_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2.mp3

เทศน์ ที่พึ่งคือตัวเรา(เสียงธรรม ๑๓ ก.ค. ๖๗)

๑๓ ก.ค. ๖๗ - เทศน์ ที่พึ่งคือตัวเรา