วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567

พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

 ๒๙ มิ.ย. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

SBUY6706_24_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD.mp3

พรหมวิหาร ๔ (เสียงธรรม ๒๙ มิ.ย. ๖๗)

๒๙ มิ.ย. ๖๗ - พรหมวิหาร ๔

SBUY6706_23_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%94.mp3

สนทนา บารมี ๑๐(เสียงธรรม ๒๙ มิ.ย. ๖๗)

๒๙ มิ.ย. ๖๗ - สนทนา บารมี ๑๐

SBUY6706_22_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%91%E0%B9%90.mp3

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567

พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

๒๓ มิ.ย. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

SBUY6706_21_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD.mp3

เทศน์ มีปัญญาเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น(เสียงธรรม ๒๓ มิ.ย. ๖๗)

๒๓ มิ.ย. ๖๗ - เทศน์ มีปัญญาเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น

SBUY6706_20_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99.mp3

การตีความธรรมผิดไป(เสียงธรรม ๒๓ มิ.ย. ๖๗)

๒๓ มิ.ย. ๖๗ - การตีความธรรมผิดไป

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567

พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

๑๖ มิ.ย. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

สนทนาเรื่องมานะ(เสียงธรรม ๑๖ มิ.ย. ๖๗)

๑๖ มิ.ย. ๖๗ - สนทนาเรื่องมานะ

ธรรมของพระและฆราวาส(เสียงธรรม ๑๖ มิ.ย. ๖๗)

๑๖ มิ.ย. ๖๗ - ธรรมของพระและฆราวาส

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ท่องเที่ยวในไตรภูมิ(เสียงธรรม ๑๕ มิ.ย. ๖๗)

๑๕ มิ.ย. ๖๗ - ท่องเที่ยวในไตรภูมิ

พรที่ให้กันไม่ได้คือศรัทธา(เสียงธรรม ๑๕ มิ.ย. ๖๗)

๑๕ มิ.ย. ๖๗ - พรที่ให้กันไม่ได้คือศรัทธา

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567

พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

๙ มิ.ย. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ 

SBUY6706_11_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD.mp3

ผลของบุญ เหตุของบาป(เสียงธรรม ๙ มิ.ย. ๖๗)

๙ มิ.ย. ๖๗ - ผลของบุญ เหตุของบาป 

SBUY6706_10_%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D_%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%9B.mp3

เพราะความรู้น้อยเป็นเหตุ(เสียงธรรม ๙ มิ.ย. ๖๗)

๙ มิ.ย. ๖๗ - เพราะความรู้น้อยเป็นเหตุ

SBUY6706_09_%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8.mp3

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567

พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

๓ มิ.ย. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ 

SBUY6706_06_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD.mp3

สนทนาการปฏิบัติ(เสียงธรรม ๓ มิ.ย. ๖๗)

๓ มิ.ย. ๖๗ - สนทนาการปฏิบัติ 

SBUY6706_05_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4.mp3


คุยกับหลวงน้าหมอ(เสียงธรรม ๓ มิ.ย. ๖๗)

๓ มิ.ย. ๖๗ - คุยกับหลวงน้าหมอ

SBUY6706_04_%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD.mp3

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567

คุยเรื่องหล่อพระ(เสียงธรรม ๑ มิ.ย. ๖๗)

 ๑ มิ.ย. ๖๗ - คุยเรื่องหล่อพระ

SBUY6706_02_%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0.mp3

คุยเรื่องธงเขียว ธงแดง, ลักษณะคนมีปัญญาบารมี(เสียงธรรม ๑ มิ.ย. ๖๗)

๑ มิ.ย. ๖๗ - คุยเรื่องธงเขียว ธงแดง, ลักษณะคนมีปัญญาบารมี 

SBUY6706_01_%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7_%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87_%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5.mp3