วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๓๐ พ.ค. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘)

คุยก่อนกรรมฐาน(เสียงธรรม ๓๐ พ.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

๓๐ พ.ค. ๖๗ - คุยก่อนกรรมฐาน (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

580503_05_%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99CH.mp3

กราบพระให้ถึงพระ(เสียงธรรม ๓๐ พ.ค. ๖๗) เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

๓๐ พ.ค. ๖๗ - กราบพระให้ถึงพระ เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘)

๒๖ พ.ค. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘)

ทำบุญอย่าขาดพรหมวิหารสี่(เทศน์ ๒๖ พ.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘)

๒๖ พ.ค. ๖๗ - เทศน์ทำบุญอย่าขาดพรหมวิหารสี่ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘)

ไปวัดพระพุทธบาท สระบุรี(เสียงธรรม ๒๖ พ.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

๒๖ พ.ค. ๖๗ - ไปวัดพระพุทธบาท สระบุรี (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ฝึกสติบ่อยๆ ก็รู้เห็นของละเอียดได้(เสียงธรรม ๒๕ พ.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘)

๒๕ พ.ค. ๖๗ - ฝึกสติบ่อยๆ ก็รู้เห็นของละเอียดได้ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘)

ทานที่ให้ เราพิจารณาแล้ว(เสียงธรรม ๒๕ พ.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘)

๒๕ พ.ค. ๖๗ - ทานที่ให้ เราพิจารณาแล้ว (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘)

580426_06_%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7CH.mp3

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘)

๒๒ พ.ค. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘)

วันวิสาขบูชา(เทศน์ ๒๒ พ.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

๒๒ พ.ค. ๖๗ - เทศน์วันวิสาขบูชา (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

วันวิสาขบูชา(เทศน์ ๒๒ พ.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘)

๒๒ พ.ค. ๖๗ - เทศน์วันวิสาขบูชา (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘)

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

๑๙ พ.ค. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

580207_09_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%ADCH.mp3

ธรรมชาติของความไม่เที่ยง(เทศน์ ๑๙ พ.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

๑๙ พ.ค. ๖๗ - เทศน์ธรรมชาติของความไม่เที่ยง (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

600219_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87CH.mp3

ความเมตตา(เทศน์ ๑๙ พ.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

๑๙ พ.ค. ๖๗ - เทศน์ความเมตตา (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

580208_02_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2CH.mp3

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

จิตรับกิเลส ส่งให้กายแสดง(เสียงธรรม ๑๘ พ.ค. ๖๗)(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘)

๑๘ พ.ค. ๖๗ - จิตรับกิเลส ส่งให้กายแสดง (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘)

580418_08_%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA_%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87CH.mp3

ไม่สงสัยในศีลที่เรารักษา(เสียงธรรม ๑๘ พ.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘)

 ๑๘ พ.ค. ๖๗ - ไม่สงสัยในศีลที่เรารักษา (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘)

580419_03_%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2CH.mp3

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘)

๑๒ พ.ค. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘)

580415_07_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%ADCH.mp3

ทำไว้จึงได้ตามนั้น(เทศน์ ๑๒ พ.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘)

๑๒ พ.ค. ๖๗ - เทศน์ทำไว้จึงได้ตามนั้น (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘)

580418_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99CH.mp3

อามิสบูชา(เสียงธรรม ๑๒ พ.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘)

๑๒ พ.ค. ๖๗ - อามิสบูชา (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘)

580418_04_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2CH.mp3

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รู้เหตุ เห็นเหตุ จึงละได้ เกิดเป็นผล(เทศน์ ๑๑ พ.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘)

๑๑ พ.ค. ๖๗ - เทศน์รู้เหตุ เห็นเหตุ จึงละได้ เกิดเป็นผล (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘)

580419_02_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8_%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8_%E0%B8%88%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5CH.mp3

ข้อดีของการรักษาศีล(เสียงธรรม ๑๑ พ.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘)

๑๑ พ.ค. ๖๗ - ข้อดีของการรักษาศีล(เสียงธรรม ๑๑ พ.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘)

580418_06_%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5CH.mp3

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘)

๔ พ.ค. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘)

580415_07_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%ADCH.mp3

รู้ในทาน ศีล ภาวนา(เสียงธรรม ๔ พ.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘)

๔ พ.ค. ๖๗ - รู้ในทาน ศีล ภาวนา (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘)

580303_08_%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2CH.mp3

อย่าไว้ใจในชีวิต(เสียงธรรม ๔ พ.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘)

๔ พ.ค. ๖๗ - อย่าไว้ใจในชีวิต (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘)

580301_04_%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95CH.mp3