วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

๒๘ ต.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
611028_06_พระเมตตาพร.mp3

หลักปฏิบัติต้องยึดแนวทางตามพระรัตนตรัย ไม่ใช่ยึดติดที่บุคคล(ปกิณกะธรรม ๒๘ ต.ค. ๖๑)

๒๘ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมหลักปฏิบัติต้องยึดแนวทางตามพระรัตนตรัย ไม่ใช่ยึดติดที่บุคคล
611028_05_ปกิณกะธรรมหลักปฏิบัติต้องยึดแนวทางตามพระรัตนตรัยไม่ใช่ยึดติดที่บุคคล.mp3

การถวายกฐินทานด้วยความกตัญญูพาให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๘ ต.ค. ๖๑)

๒๘ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการถวายกฐินทานด้วยความกตัญญูพาให้ถึงมรรคผล
611028_04_ปกิณกะธรรมการถวายกฐินทานด้วยความกตัญญูพาให้ถึงมรรคผล.mp3

น้อมตอบแทนความดีต่อผู้มีคุณในยามจิตเป็นสุขจากการทำความดีด้วยพรหมวิหาร ๔ (เทศน์ ๒๘ ต.ค. ๖๑)

๒๘ ต.ค. ๖๑-เทศน์น้อมตอบแทนความดีต่อผู้มีคุณในยามจิตเป็นสุขจากการทำความดีด้วยพรหมวิหาร ๔
611028_03_เทศน์น้อมตอบแทนความดีต่อผู้มีคุณในยามจิตเป็นสุขจากการทำความดีด้วยพรหมวิหาร๔.mp3

การถวายกฐินทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๘ ต.ค. ๖๑)

๒๘ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการถวายกฐินทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด
611028_01_ปกิณกะธรรมการถวายกฐินทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๘ ทรงนิมิตด้วยอารมณ์จิตเป็นสุขจากการใคร่ครวญเพื่อใช้กสิณจิต(ปกิณกะธรรม ๒๗ ต.ค. ๖๑)

๒๗ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต๘ทรงนิมิตด้วยอารมณ์จิตเป็นสุขจากการใคร่ครวญเพื่อใช้กสิณจิต
611027_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๘ทรงนิมิตด้วยอารมณ์จิตเป็นสุขจากการใคร่ครวญเพื่อใช้กสิณจิต.mp3

ปฏิบัติสัมมาสมาธิต้องมีทานและศีลเป็นพื้นฐานจึงเกิดปัญญาญาณ(ปกิณกะธรรม ๒๗ ต.ค. ๖๑)

๒๗ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมปฏิบัติสัมมาสมาธิต้องมีทานและศีลเป็นพื้นฐานจึงเกิดปัญญาญาณ
611027_05_ปกิณกะธรรมปฏิบัติสัมมาสมาธิต้องมีทานและศีลเป็นพื้นฐานจึงเกิดปัญญาญาณ.mp3

บุญในเขตพระศาสนาด้วยความเมตตาและกตัญญูเป็นกำลังไปสู่โลกุตตระ(เทศน์ ๒๗ ต.ค. ๖๑)

๒๗ ต.ค. ๖๑-เทศน์บุญในเขตพระศาสนาด้วยความเมตตาและกตัญญูเป็นกำลังไปสู่โลกุตตระ
611027_03_เทศน์บุญในเขตพระศาสนาด้วยความเมตตาและกตัญญูเป็นกำลังไปสู่โลกุตตระ.mp3

ถวายกฐินทานด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยความเมตตากรุณา(ปกิณกะธรรม ๒๗ ต.ค. ๖๑)

๒๗ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมถวายกฐินทานด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยความเมตตากรุณา
611027_01_ปกิณกะธรรมถวายกฐินทานด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยความเมตตากรุณา.mp3

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561

หล่อพระวันปิยมหาราช(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๖๑)

๒๓ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมหล่อพระวันปิยมหาราช
611023_07_ปกิณกะธรรมหล่อพระวันปิยมหาราช.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

๒๓ ต.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
611023_06_พระเมตตาพร.mp3

มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ภาวนาพุทโธไว้เสมอ(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๖๑)

๒๓ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ภาวนาพุทโธไว้เสมอ
611023_05_ปกิณกะธรรมมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งภาวนาพุทโธไว้เสมอ.mp3

ทำจิตให้สงบด้วยการถึงคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๖๑)

๒๓ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำจิตให้สงบด้วยการถึงคุณพระรัตนตรัย
611023_04_ปกิณกะธรรมทำจิตให้สงบด้วยการถึงคุณพระรัตนตรัย.mp3

คุณพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้(เทศน์ ๒๓ ต.ค. ๖๑)

๒๓ ต.ค. ๖๑-เทศน์คุณพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้
611023_03_เทศน์คุณพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้.mp3

บวงสรวงหล่อพระด้วยเห็นพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๖๑)

๒๓ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงหล่อพระด้วยเห็นพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
611023_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงหล่อพระด้วยเห็นพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

ละความยินดีในกามคุณในยามทำจิตสงบ เพื่อให้เกิดปัญญาญาณ(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๖๑)

๒๓ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมละความยินดีในกามคุณในยามทำจิตสงบ เพื่อให้เกิดปัญญาญาณ
611023_01_ปกิณกะธรรมละความยินดีในกามคุณในยามทำจิตสงบเพื่อให้เกิดปัญญาญาณ.mp3

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ไม่ประมาทในชีวิต หมั่นทำความดีไว้เสมอ(ปกิณกะธรรม ๒๒ ต.ค. ๖๑)

๒๒ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมไม่ประมาทในชีวิต หมั่นทำความดีไว้เสมอ
611022_02_ปกิณกะธรรมไม่ประมาทในชีวิตหมั่นทำความดีไว้เสมอ.mp3

อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าและผู้มีคุณในการหล่อพระพุทธรูป(ปกิณกะธรรม ๒๒ ต.ค. ๖๑)

๒๒ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าและผู้มีคุณในการหล่อพระพุทธรูป
611022_01_ปกิณกะธรรมอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าและผู้มีคุณในการหล่อพระพุทธรูป.mp3

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๒๑ ต.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
611021_06_พระเมตตาพร.mp3

อานิสงส์ในการสร้างพระพุทธรูปด้วยเจตนาบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๒๑ ต.ค. ๖๑)

๒๑ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอานิสงส์ในการสร้างพระพุทธรูปด้วยเจตนาบริสุทธิ์
611021_05_ปกิณกะธรรมอานิสงส์ในการสร้างพระพุทธรูปด้วยเจตนาบริสุทธิ์.mp3

การไม่เห็นร่างกายสำคัญ ยึดถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้ง(ปกิณกะธรรม ๒๑ ต.ค. ๖๑)

๒๑ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการไม่เห็นร่างกายสำคัญ ยึดถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้ง
611021_04_ปกิณกะธรรมการไม่เห็นร่างกายสำคัญยึดถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้ง.mp3

วงล้อแห่งธรรม(เทศน์ ๒๑ ต.ค. ๖๑)

๒๑ ต.ค. ๖๑-เทศน์วงล้อแห่งธรรม
611021_03_เทศน์วงล้อแห่งธรรม.mp3

บวงสรวงอาราธนาพระคะแนนและเกราะแก้วพระคาถาชินบัญชร(ปกิณกะธรรม ๒๑ ต.ค. ๖๑)

๒๑ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงอาราธนาพระคะแนนและเกราะแก้วพระคาถาชินบัญชร
611021_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงอาราธนาพระคะแนนและเกราะแก้วพระคาถาชินบัญชร.mp3

ทาน ศีล ภาวนาให้เกิดปัญญาเป็นเสบียงที่มีค่ามากกว่าทรัพย์ใดๆ(ปกิณกะธรรม ๒๑ ต.ค. ๖๑)

๒๑ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทาน ศีล ภาวนาให้เกิดปัญญาเป็นเสบียงที่มีค่ามากกว่าทรัพย์ใดๆ
611021_01_ปกิณกะธรรมทานศีลภาวนาให้เกิดปัญญาเป็นเสบียงที่มีค่ามากกว่าทรัพย์ใดๆ.mp3

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๗ การทรงศีล ๕ ให้บริสุทธิ์และฝึกรับรู้อารมณ์ของจิต(ปกิณกะธรรม ๒๐ ต.ค. ๖๑)

๒๐ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๗ การทรงศีล ๕ ให้บริสุทธิ์และฝึกรับรู้อารมณ์ของจิต
611020_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๗การทรงศีล๕ให้บริสุทธิ์และฝึกรับรู้อารมณ์ของจิต.mp3

ระลึกบุญความดีให้เป็นสุขอิ่มใจเพื่ออุทิศกุศลให้ผู้มีคุณ(ปกิณกะธรรม ๒๐ ต.ค. ๖๑)

๒๐ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมระลึกบุญความดีให้เป็นสุขอิ่มใจเพื่ออุทิศกุศลให้ผู้มีคุณ
611020_06_ปกิณกะธรรมระลึกบุญความดีให้เป็นสุขอิ่มใจเพื่ออุทิศกุศลให้ผู้มีคุณ.mp3

ฝึกสมาธิเพื่อให้มีสติและปัญญาในการใช้ชีวิต(ปกิณกะธรรม ๒๐ ต.ค. ๖๑)

๒๐ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมฝึกสมาธิเพื่อให้มีสติและปัญญาในการใช้ชีวิต
611020_05_ปกิณกะธรรมฝึกสมาธิเพื่อให้มีสติและปัญญาในการใช้ชีวิต.mp3

ถวายกฐินทานด้วยความตั้งใจเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๐ ต.ค. ๖๑)

๒๐ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมถวายกฐินทานด้วยความตั้งใจเพื่อมรรคผล
611020_04_ปกิณกะธรรมถวายกฐินทานด้วยความตั้งใจเพื่อมรรคผล.mp3

พึงระวังใจไม่ประมาทในการละความชั่ว(เทศน์ ๒๐ ต.ค. ๖๑)

๒๐ ต.ค. ๖๑-เทศน์พึงระวังใจไม่ประมาทในการละความชั่ว
611020_03_เทศน์พึงระวังใจไม่ประมาทในการละความชั่ว.mp3

อุเบกขาบารมี(ปกิณกะธรรม ๒๐ ต.ค. ๖๑)

๒๐ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอุเบกขาบารมี
611020_01_ปกิณกะธรรมอุเบกขาบารมี.mp3

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ทำความดีด้วยเจตนาบริสุทธิ์ด้วยศรัทธาที่ถึงพร้อม(ปกิณกะธรรม ๑๙ ต.ค. ๖๑)

๑๙ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยเจตนาบริสุทธิ์ด้วยศรัทธาที่ถึงพร้อม
611019_07_ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยเจตนาบริสุทธิ์ด้วยศรัทธาที่ถึงพร้อม.mp3

สร้างพระยืน ๓๐ ศอกเป็นกำลังในพุทธานุสสติ ณ วัดตากฟ้า(ปกิณกะธรรม ๑๙ ต.ค. ๖๑)

๑๙ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมสร้างพระยืน ๓๐ ศอกเป็นกำลังในพุทธานุสสติ ณ วัดตากฟ้า
611019_06_ปกิณกะธรรมสร้างพระยืน๓๐ศอกเป็นกำลังในพุทธานุสสติณวัดตากฟ้า.mp3

บวงสรวงถวายพระยืน ๓๐ ศอก ณ วัดตากฟ้า(ปกิณกะธรรม ๑๙ ต.ค. ๖๑)

๑๙ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงถวายพระยืน ๓๐ ศอก ณ วัดตากฟ้า
611019_04_ปกิณกะธรรมบวงสรวงถวายพระยืน๓๐ศอกณวัดตากฟ้า.mp3

ทำความดีตามสัจจะวาจาด้วยศรัทธาในคุณพระรัตนตรัย ณ วัดราษฎร์บรรจง(ปกิณกะธรรม ๑๙ ต.ค. ๖๑)

๑๙ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีตามสัจจะวาจาด้วยศรัทธาในคุณพระรัตนตรัย ณ วัดราษฎร์บรรจง
611019_02_ปกิณกะธรรมทำความดีตามสัจจะวาจาด้วยศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยณวัดราษฎร์บรรจง.mp3

วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑๕ ต.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
611015_06_พระเมตตาพร.mp3

อย่าให้นิวรณ์กั้นขวางในการทำความดีจึงจะบรรลุมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๕ ต.ค. ๖๑)

๑๕ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอย่าให้นิวรณ์กั้นขวางในการทำความดีจึงจะบรรลุมรรคผล
611015_05_ปกิณกะธรรมอย่าให้นิวรณ์กั้นขวางในการทำความดีจึงจะบรรลุมรรคผล.mp3

การทำความดีต้องใคร่ครวญเพื่อละนิวรณ์ไว้เสมอ(ปกิณกะธรรม ๑๕ ต.ค. ๖๑)

๑๕ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการทำความดีต้องใคร่ครวญเพื่อละนิวรณ์ไว้เสมอ
611015_04_ปกิณกะธรรมการทำความดีต้องใคร่ครวญเพื่อละนิวรณ์ไว้เสมอ.mp3


กำลังใจตั้งมั่นในการปฏิบัติตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(เทศน์ ๑๕ ต.ค. ๖๑)

๑๕ ต.ค. ๖๑-เทศน์กำลังใจตั้งมั่นในการปฏิบัติตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
611015_03_เทศน์กำลังใจตั้งมั่นในการปฏิบัติตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3

การทรงความดีด้วยการละนิวรณ์(ปกิณกะธรรม ๑๕ ต.ค. ๖๑)

๑๕ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการทรงความดีด้วยการละนิวรณ์
611015_01_ปกิณกะธรรมการทรงความดีด้วยการละนิวรณ์.mp3

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ฝึกใคร่ครวญก่อนหลับ เพื่อละความยินดีพอใจในการเกิด(ปกิณกะธรรม ๑๔ ต.ค. ๖๑)

๑๔ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมฝึกใคร่ครวญก่อนหลับ เพื่อละความยินดีพอใจในการเกิด
611014_09_ปกิณกะธรรมฝึกใคร่ครวญก่อนหลับเพื่อละความยินดีพอใจในการเกิด.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑๔ ต.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
611014_08_พระเมตตาพร.mp3

ผู้ปฏิบัติต้องหมั่นใคร่ครวญทบทวนด้วยฉันทะ(ปกิณกะธรรม ๑๔ ต.ค. ๖๑)

๑๔ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติต้องหมั่นใคร่ครวญทบทวนด้วยฉันทะ
611014_07_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติต้องหมั่นใคร่ครวญทบทวนด้วยฉันทะ.mp3

การบูชาสมเด็จพระคะแนนและพระคาถาชินบัญชร(ปกิณกะธรรม ๑๔ ต.ค. ๖๑)

๑๔ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการบูชาสมเด็จพระคะแนนและพระคาถาชินบัญชร
611014_06_ปกิณกะธรรมการบูชาสมเด็จพระคะแนนและพระคาถาชินบัญชร.mp3

บุญกฐินทานเป็นกำลังให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๔ ต.ค. ๖๑)

๑๔ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบุญกฐินทานเป็นกำลังให้ถึงมรรคผล
611014_04_ปกิณกะธรรมบุญกฐินทานเป็นกำลังให้ถึงมรรคผล.mp3

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง(เทศน์ ๑๔ ต.ค. ๖๑)

๑๔ ต.ค. ๖๑-เทศน์ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
611014_03_เทศน์ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง.mp3

ผู้มีฉันทะในการทำความดีจึงจะเป็นสุข และปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง(ปกิณกะธรรม ๑๔ ต.ค. ๖๑)

๑๔ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้มีฉันทะในการทำความดีจึงจะเป็นสุข และปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง
611014_01_ปกิณกะธรรมผู้มีฉันทะในการทำความดีจึงจะเป็นสุขและปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง.mp3

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๖ การเจริญสมาธิกสิณจิตของคนแต่ละจริต(ปกิณกะธรรม ๑๓ ต.ค. ๖๑)

๑๓ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๖ การเจริญสมาธิกสิณจิตของคนแต่ละจริต
611013_09_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๖การเจริญสมาธิกสิณจิตของคนแต่ละจริต.mp3

การวางกำลังใจเมื่อเผชิญความไม่แน่นอนของโลก.(ปกิณกะธรรม ๑๓ ต.ค. ๖๑)

๑๓ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจเมื่อเผชิญความไม่แน่นอนของโลก.
611013_08_ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจเมื่อเผชิญความไม่แน่นอนของโลก.mp3

วัตถุมงคลเกิดจากพระเมตตาของพระ(ปกิณกะธรรม ๑๓ ต.ค. ๖๑)

๑๓ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมวัตถุมงคลเกิดจากพระเมตตาของพระ
611013_07_ปกิณกะธรรมวัตถุมงคลเกิดจากพระเมตตาของพระ.mp3

ทำบารมีให้เต็มด้วยการเห็นว่าโลกเป็นของไม่เที่ยง(ปกิณกะธรรม ๑๓ ต.ค. ๖๑)

๑๓ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำบารมีให้เต็มด้วยการเห็นว่าโลกเป็นของไม่เที่ยง
611013_06_ปกิณกะธรรมทำบารมีให้เต็มด้วยการเห็นว่าโลกเป็นของไม่เที่ยง.mp3

ทานในเขตพระศาสนาเป็นกำลังปฏิบัติเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๓ ต.ค. ๖๑)

๑๓ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทานในเขตพระศาสนาเป็นกำลังปฏิบัติเพื่อมรรคผล
611013_04_ปกิณกะธรรมทานในเขตพระศาสนาเป็นกำลังปฏิบัติเพื่อมรรคผล.mp3

บุญในทาน ศีล ภาวนาทำให้เกิดปัญญาญาณนำความสุขมาให้(เทศน์ ๑๓ ต.ค. ๖๑)

๑๓ ต.ค. ๖๑-เทศน์บุญในทาน ศีล ภาวนาทำให้เกิดปัญญาญาณนำความสุขมาให้
611013_03_เทศน์บุญในทานศีลภาวนาทำให้เกิดปัญญาญาณนำความสุขมาให้.mp3

เพียรตั้งใจปฏิบัติจนกว่าจะถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๓ ต.ค. ๖๑)

๑๓ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมเพียรตั้งใจปฏิบัติจนกว่าจะถึงมรรคผล
611013_01_ปกิณกะธรรมเพียรตั้งใจปฏิบัติจนกว่าจะถึงมรรคผล.mp3

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

๗ ต.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
611007_06_พระเมตตาพร.mp3

ใคร่ครวญขันธ์ ๕ ด้วยอารมณ์ปล่อย(ปกิณกะธรรม ๗ ต.ค. ๖๑)

๗ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญขันธ์ ๕ ด้วยอารมณ์ปล่อย
611007_04_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญขันธ์๕ด้วยอารมณ์ปล่อย.mp3

ใคร่ครวญให้ดีก่อนลงมือทำความดี(ปกิณกะธรรม ๗ ต.ค. ๖๑)

๗ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญให้ดีก่อนลงมือทำความดี
611007_03_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญให้ดีก่อนลงมือทำความดี.mp3

คุณของศีล(เทศน์ ๗ ต.ค. ๖๑)

๗ ต.ค. ๖๑-เทศน์คุณของศีล
611007_02_เทศน์คุณของศีล.mp3

เจริญมรณานุสสติกรรมฐาน ต้องคิดถึงความตายด้วยจิตผ่องใส(ปกิณกะธรรม ๗ ต.ค. ๖๑)

๗ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมเจริญมรณานุสสติกรรมฐาน ต้องคิดถึงความตายด้วยจิตผ่องใส
611007_01_ปกิณกะธรรมเจริญมรณานุสสติกรรมฐานต้องคิดถึงความตายด้วยจิตผ่องใส.mp3

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๕ จับนิมิตกสิณจิตให้ตั้งในฌาน ๔ ทรงตัว(ปกิณกะธรรม ๖ ต.ค. ๖๑)

๖ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๕ จับนิมิตกสิณจิตให้ตั้งในฌาน ๔ ทรงตัว
611006_06_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๕จับนิมิตกสิณจิตให้ตั้งในฌาน๔ทรงตัว.mp3

ปฏิบัติให้เกิดผลต้องศึกษาและถือปฏิบัติตามครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๖ ต.ค. ๖๑)

๖ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมปฏิบัติให้เกิดผลต้องศึกษาและถือปฏิบัติตามครูบาอาจารย์
611006_05_ปกิณกะธรรมปฏิบัติให้เกิดผลต้องศึกษาและถือปฏิบัติตามครูบาอาจารย์.mp3

การทำใจเป็นผู้ไม่เบียดเบียนในช่วงเทศกาลกินเจ(ปกิณกะธรรม ๖ ต.ค. ๖๑)

๖ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการทำใจเป็นผู้ไม่เบียดเบียนในช่วงเทศกาลกินเจ
611006_04_ปกิณกะธรรมการทำใจเป็นผู้ไม่เบียดเบียนในช่วงเทศกาลกินเจ.mp3

เพียรปฏิบัติตามคำสอนของพระจนหมดสงสัย จึงจะได้ที่พึ่งที่หาได้โดยยาก(เทศน์ ๖ ต.ค. ๖๑)

๖ ต.ค. ๖๑-เทศน์เพียรปฏิบัติตามคำสอนของพระจนหมดสงสัย จึงจะได้ที่พึ่งที่หาได้โดยยาก
611006_03_เทศน์เพียรปฏิบัติตามคำสอนของพระจนหมดสงสัยจึงจะได้ที่พึ่งที่หาได้โดยยาก.mp3

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๖ ต.ค. ๖๑)

๖ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
611006_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3

ทำใจสบายด้วยการยอมรับความจริงและมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๖ ต.ค. ๖๑)

๖ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำใจสบายด้วยการยอมรับความจริงและมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
611006_01_ปกิณกะธรรมทำใจสบายด้วยการยอมรับความจริงและมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3