วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

๒๕ มิ.ย. ๖๐-พระเมตตาพร
600625_07_พระเมตตาพร.mp3

การวางอารมณ์ของพระอรหันต์ในห้องพุทธคุณ(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๖๐)

๒๕ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ของพระอรหันต์ในห้องพุทธคุณ
600625_06_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ของพระอรหันต์ในห้องพุทธคุณ.mp3

การวางอารมณ์ของคนบวช(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๖๐)

๒๕ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ของคนบวช
600625_05_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ของคนบวช.mp3

ความศรัทธาเท่านั้นจึงเข้าห้องพุทธคุณได้(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๖๐)

๒๕ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความศรัทธาเท่านั้นจึงเข้าห้องพุทธคุณได้
600625_04_ปกิณกะธรรมความศรัทธาเท่านั้นจึงเข้าห้องพุทธคุณได้.mp3

การตั้งใจปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า(เทศน์ ๒๕ มิ.ย. ๖๐)

๒๕ มิ.ย. ๖๐-เทศน์การตั้งใจปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า
600625_02_เทศน์การตั้งใจปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า.mp3

คนมี ๔ ประเภท(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๖๐)

๒๕ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมคนมี ๔ ประเภท
600625_01_ปกิณกะธรรมคนมี๔ประเภท.mp3

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ข้อพึงปฏิบัติของผู้ตั้งใจบวช(ปกิณกะธรรม ๒๔ มิ.ย. ๖๐)

๒๔ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมข้อพึงปฏิบัติของผู้ตั้งใจบวช
600624_08_ปกิณกะธรรมข้อพึงปฏิบัติของผู้ตั้งใจบวช.mp3

คุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุด(กรรมฐาน ๒๔ มิ.ย. ๖๐)

๒๔ มิ.ย. ๖๐-กรรมฐานคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุด
600624_06_กรรมฐานคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุด.mp3

ทำจิตให้สงบในปัจจุบันอารมณ์ ไม่กังวลในผลของสมาธิ(ปกิณกะธรรม ๒๔ มิ.ย. ๖๐)

๒๔ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำจิตให้สงบในปัจจุบันอารมณ์ ไม่กังวลในผลของสมาธิ
http://thamma-bansabaijai.org/mp3/6006/600624_05_ปกิณกะธรรมทำจิตให้สงบในปัจจุบันอารมณ์ไม่กังวลในผลของสมาธิ.mp3

คุณบิดามารดาหาประมาณมิได้(ปกิณกะธรรม ๒๔ มิ.ย. ๖๐)

๒๔ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมคุณบิดามารดาหาประมาณมิได้
600624_04_ปกิณกะธรรมคุณบิดามารดาหาประมาณมิได้.mp3

ปฏิบัติด้วยอารมณ์เบาจากโลภ โกรธ หลงจึงจะเกิดผล(กรรมฐาน ๒๔ มิ.ย. ๖๐)

๒๔ มิ.ย. ๖๐-กรรมฐานปฏิบัติด้วยอารมณ์เบาจากโลภ โกรธ หลงจึงจะเกิดผล
600624_03_กรรมฐานปฏิบัติด้วยอารมณ์เบาจากโลภโกรธหลงจึงจะเกิดผล.mp3

คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์ได้(เทศน์ ๒๔ มิ.ย. ๖๐)

๒๔ มิ.ย. ๖๐-เทศน์คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์ได้
600624_02_เทศน์คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์ได้.mp3

ทานอันประกอบด้วยอธิษฐานบารมีทำให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๔ มิ.ย. ๖๐)

๒๔ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมทานอันประกอบด้วยอธิษฐานบารมีทำให้ถึงมรรคผล
600624_01_ปกิณกะธรรมทานอันประกอบด้วยอธิษฐานบารมีทำให้ถึงมรรคผล.mp3

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พึงใคร่ครวญระวังเจตนาดีที่ไม่เหมาะสม(ปกิณกะธรรม ๒๓ มิ.ย. ๖๐)

๒๓ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพึงใคร่ครวญระวังเจตนาดีที่ไม่เหมาะสม
600623_02_ปกิณกะธรรมพึงใคร่ครวญระวังเจตนาดีที่ไม่เหมาะสม.mp3

คนมีแต่การงานความวุ่นวาย และความอยากในสิ่งที่ยังไม่มี(ปกิณกะธรรม ๒๓ มิ.ย. ๖๐)

๒๓ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมคนมีแต่การงานความวุ่นวาย และความอยากในสิ่งที่ยังไม่มี
600623_01_ปกิณกะธรรมคนมีแต่การงานความวุ่นวายและความอยากในสิ่งที่ยังไม่มี.mp3

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

๑๘ มิ.ย. ๖๐-พระเมตตาพร
600618_08_พระเมตตาพร.mp3

คนที่ถึงผลแล้วจะไม่ฟุ้งเหมือนคนที่กำลังปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๘ มิ.ย. ๖๐)

๑๘ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมคนที่ถึงผลแล้วจะไม่ฟุ้งเหมือนคนที่กำลังปฏิบัติ
600618_07_ปกิณกะธรรมคนที่ถึงผลแล้วจะไม่ฟุ้งเหมือนคนที่กำลังปฏิบัติ.mp3

กายคตานุสสติ(กรรมฐาน ๑๘ มิ.ย. ๖๐)

๑๘ มิ.ย. ๖๐-กรรมฐานกายคตานุสสติ
600618_06_กรรมฐานกายคตานุสสติ.mp3

อานุภาพในการภาวนาในห้องพุทธคุณ(ปกิณกะธรรม ๑๘ มิ.ย. ๖๐)

๑๘ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมอานุภาพในการภาวนาในห้องพุทธคุณ
600618_04_ปกิณกะธรรมอานุภาพในการภาวนาในห้องพุทธคุณ.mp3

การเห็นทุกข์และเหตุต้องอาศัยทานศีลภาวนา(เทศน์ ๑๘ มิ.ย. ๖๐)

๑๘ มิ.ย. ๖๐-เทศน์การเห็นทุกข์และเหตุต้องอาศัยทานศีลภาวนา
600618_03_เทศน์การเห็นทุกข์และเหตุต้องอาศัยทานศีลภาวนา.mp3

การให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๘ มิ.ย. ๖๐)

๑๘ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการให้ทาน
600618_01_ปกิณกะธรรมการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ความเป็นมงคลจากการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง(ปกิณกะธรรม ๑๗ มิ.ย. ๖๐)

๑๗ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเป็นมงคลจากการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง
600617_10_ปกิณกะธรรมความเป็นมงคลจากการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง.mp3

หมั่นฝึกสมาธิจะให้ผลยามจิตออกจากร่าง(ปกิณกะธรรม ๑๗ มิ.ย. ๖๐)

๑๗ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมหมั่นฝึกสมาธิจะให้ผลยามจิตออกจากร่าง
600617_09_ปกิณกะธรรมหมั่นฝึกสมาธิจะให้ผลยามจิตออกจากร่าง.mp3

เราเป็นผู้ไม่มีอะไร มีเพียงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(กรรมฐาน ๑๗ มิ.ย. ๖๐)

๑๗ มิ.ย. ๖๐-กรรมฐานเราเป็นผู้ไม่มีอะไร มีเพียงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
600617_08_กรรมฐานเราเป็นผู้ไม่มีอะไรมีเพียงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

พระกรรมฐานแบบเต็มกำลังสำคัญที่กำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๑๗ มิ.ย. ๖๐)

๑๗ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานแบบเต็มกำลังสำคัญที่กำลังใจ
600617_07_ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานแบบเต็มกำลังสำคัญที่กำลังใจ.mp3

ระงับความหลงด้วยการเห็นความชั่วของตัวเอง(ปกิณกะธรรม ๑๗ มิ.ย. ๖๐)

๑๗ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมระงับความหลงด้วยการเห็นความชั่วของตัวเอง
600617_06_ปกิณกะธรรมระงับความหลงด้วยการเห็นความชั่วของตัวเอง.mp3

งานสาธารณประโยชน์และการตั้งใจบูชาครูทำให้ถึงธรรมอันละเอียด(ปกิณกะธรรม ๑๗ มิ.ย. ๖๐)

๑๗ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์และการตั้งใจบูชาครูทำให้ถึงธรรมอันละเอียด
600617_05_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์และการตั้งใจบูชาครูทำให้ถึงธรรมอันละเอียด.mp3

การวางอารมณ์ใจในห้องพุทธคุณ(กรรมฐาน ๑๗ มิ.ย. ๖๐)

๑๗ มิ.ย. ๖๐-กรรมฐานการวางอารมณ์ใจในห้องพุทธคุณ
600617_04_กรรมฐานการวางอารมณ์ใจในห้องพุทธคุณ.mp3

ใคร่ครวญให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด(เทศน์ ๑๗ มิ.ย. ๖๐)

๑๗ มิ.ย. ๖๐-เทศน์ใคร่ครวญให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด
600617_03_เทศน์ใคร่ครวญให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3

ความมั่นใจในผลของทาน(ปกิณกะธรรม ๑๗ มิ.ย. ๖๐)

๑๗ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความมั่นใจในผลของทาน
600617_02_ปกิณกะธรรมความมั่นใจในผลของทาน.mp3

เข้าถึงความจริงที่พระสอนด้วยการฝึกการให้(ปกิณกะธรรม ๑๗ มิ.ย. ๖๐)

๑๗ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมเข้าถึงความจริงที่พระสอนด้วยการฝึกการให้
600617_01_ปกิณกะธรรมเข้าถึงความจริงที่พระสอนด้วยการฝึกการให้.mp3

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๑ มิ.ย. ๖๐-พระเมตตาพร
600611_08_พระเมตตาพร.mp3

ใคร่ครวญความพลัดพราก(นิทาน ๑๑ มิ.ย. ๖๐)

๑๑ มิ.ย. ๖๐-นิทานใคร่ครวญความพลัดพราก
600611_07_นิทานใคร่ครวญความพลัดพราก.mp3


อารมณ์สมาธิเพื่อเข้าสมาธิ(กรรมฐาน ๑๑ มิ.ย. ๖๐)

๑๑ มิ.ย. ๖๐-กรรมฐานอารมณ์สมาธิเพื่อเข้าสมาธิ
600611_06_กรรมฐานอารมณ์สมาธิเพื่อเข้าสมาธิ.mp3

ความสงบใจเป็นสมาธิเห็นความจริงมากถึงความเข้าใจก็จะพ้นทุกข์(เทศน์ ๑๑ มิ.ย. ๖๐)

๑๑ มิ.ย. ๖๐-เทศน์ความสงบใจเป็นสมาธิเห็นความจริงมากถึงความเข้าใจก็จะพ้นทุกข์
600611_04_เทศน์ความสงบใจเป็นสมาธิเห็นความจริงมากถึงความเข้าใจก็จะพ้นทุกข์.mp3

การขอความอนุเคราะห์กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๑ มิ.ย. ๖๐)

๑๑ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการขอความอนุเคราะห์กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์
600611_03_ปกิณกะธรรมการขอความอนุเคราะห์กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๑๑ มิ.ย. ๖๐)

๑๑ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
600611_02_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3

จิตที่สงบจากกิเลสตัณหานำความสุขมาให้(ปกิณกะธรรม ๑๑ มิ.ย. ๖๐)

๑๑ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมจิตที่สงบจากกิเลสตัณหานำความสุขมาให้
600611_01_ปกิณกะธรรมจิตที่สงบจากกิเลสตัณหานำความสุขมาให้.mp3

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ละความสนใจในร่างกายทำจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติ(กรรมฐาน ๑๐ มิ.ย. ๖๐)

๑๐ มิ.ย. ๖๐-กรรมฐานละความสนใจในร่างกายทำจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติ
600610_09_กรรมฐานละความสนใจในร่างกายทำจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติ.mp3

คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง(ปกิณกะธรรม ๑๐ มิ.ย. ๖๐)

๑๐ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง
600610_08_ปกิณกะธรรมคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง.mp3

มรรคผลจะเกิดเมื่อกำลังใจเต็ม(ปกิณกะธรรม ๑๐ มิ.ย. ๖๐)

๑๐ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมมรรคผลจะเกิดเมื่อกำลังใจเต็ม
600610_07_ปกิณกะธรรมมรรคผลจะเกิดเมื่อกำลังใจเต็ม.mp3

จิตสงบไม่หวั่นไหวด้วยการทรงสมาธิ(ปกิณกะธรรม ๑๐ มิ.ย. ๖๐)

๑๐ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมจิตสงบไม่หวั่นไหวด้วยการทรงสมาธิ
600610_06_ปกิณกะธรรมจิตสงบไม่หวั่นไหวด้วยการทรงสมาธิ.mp3

ตั้งใจปฏิบัติทำจิตให้สงบอย่างต่อเนื่อง(กรรมฐาน ๑๐ มิ.ย. ๖๐)

๑๐ มิ.ย. ๖๐-กรรมฐานตั้งใจปฏิบัติทำจิตให้สงบอย่างต่อเนื่อง
600610_05_กรรมฐานตั้งใจปฏิบัติทำจิตให้สงบอย่างต่อเนื่อง.mp3

การสงบจากกามคุณทำให้เกิดปัญญานำมาซึ่งความสุข(เทศน์ ๑๐ มิ.ย. ๖๐)

๑๐ มิ.ย. ๖๐-เทศน์การสงบจากกามคุณทำให้เกิดปัญญานำมาซึ่งความสุข
600610_04_เทศน์การสงบจากกามคุณทำให้เกิดปัญญานำมาซึ่งความสุข.mp3

ผู้ให้ย่อมไม่ขาดลาภสักการะ(ปกิณกะธรรม ๑๐ มิ.ย. ๖๐)

๑๐ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้ให้ย่อมไม่ขาดลาภสักการะ
600610_03_ปกิณกะธรรมผู้ให้ย่อมไม่ขาดลาภสักการะ.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๐ มิ.ย. ๖๐)

๑๐ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600610_02_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

การปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิดย่อมไม่สูญเปล่า(ปกิณกะธรรม ๑๐ มิ.ย. ๖๐)

๑๐ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิดย่อมไม่สูญเปล่า
600610_01_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิดย่อมไม่สูญเปล่า.mp3

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๔ มิ.ย. ๖๐-พระเมตตาพร
600604_11_พระเมตตาพร.mp3

ของบูชาเต็มกำลังเป็นของมงคล(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๖๐)

๔ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมของบูชาเต็มกำลังเป็นของมงคล
600604_10_ปกิณกะธรรมของบูชาเต็มกำลังเป็นของมงคล.mp3

ความเมตตาและสมาธิเป็นพื้นฐานการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๖๐)

๔ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาและสมาธิเป็นพื้นฐานการปฏิบัติ
600604_09_ปกิณกะธรรมความเมตตาและสมาธิเป็นพื้นฐานการปฏิบัติ.mp3

บุคคลที่มั่นคงต่อพระพุทธเจ้าแล้วความฟุ้งจะละได้ง่าย(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๖๐)

๔ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมบุคคลที่มั่นคงต่อพระพุทธเจ้าแล้วความฟุ้งจะละได้ง่าย
600604_08_ปกิณกะธรรมบุคคลที่มั่นคงต่อพระพุทธเจ้าแล้วความฟุ้งจะละได้ง่าย.mp3

ห้องพุทธคุณแบบพระอริยะ(กรรมฐาน ๔ มิ.ย. ๖๐)

๔ มิ.ย. ๖๐-กรรมฐานห้องพุทธคุณแบบพระอริยะ
600604_07_กรรมฐานห้องพุทธคุณแบบพระอริยะ.mp3

พรจากพระธรรมเทศนา(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๖๐)

๔ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากพระธรรมเทศนา
600604_06_ปกิณกะธรรมพรจากพระธรรมเทศนา.mp3

การเห็นพระนิพพานเป็นที่ไป(เทศน์ ๔ มิ.ย. ๖๐)

๔ มิ.ย. ๖๐-เทศน์การเห็นพระนิพพานเป็นที่ไป
600604_05_เทศน์การเห็นพระนิพพานเป็นที่ไป.mp3

พุทธานุภาพในการเจริญพระปริตร(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๖๐)

๔ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพในการเจริญพระปริตร
600604_04_ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพในการเจริญพระปริตร.mp3

ทานที่มีความเคารพต่อพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๖๐)

๔ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมทานที่มีความเคารพต่อพระพุทธเจ้า
600604_03_ปกิณกะธรรมทานที่มีความเคารพต่อพระพุทธเจ้า.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๖๐)

๔ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600604_02_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

ตั้งใจไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๖๐)

๔ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมตั้งใจไม่กลับมาเกิด
http://thamma-bansabaijai.org/mp3/6006/600604_01_ปกิณกะธรรมตั้งใจไม่กลับมาเกิด.mp3

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การเจริญพระกรรมฐานห้องพุทธคุณ(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๖๐)

๓ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการเจริญพระกรรมฐานห้องพุทธคุณ
600603_13_ปกิณกะธรรมการเจริญพระกรรมฐานห้องพุทธคุณ.mp3

ละร่างกายทำจิตให้ผ่องใส(กรรมฐาน ๓ มิ.ย. ๖๐)

๓ มิ.ย. ๖๐-กรรมฐานละร่างกายทำจิตให้ผ่องใส
600603_11_กรรมฐานละร่างกายทำจิตให้ผ่องใส.mp3

การละด้วยการยอมรับความจริง(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๖๐)

๓ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการละด้วยการยอมรับความจริง
600603_10_ปกิณกะธรรมการละด้วยการยอมรับความจริง.mp3

ความตั้งใจในการถวายทานย่อมให้ผลต่อผู้มีคุณ(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๖๐)

๓ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความตั้งใจในการถวายทานย่อมให้ผลต่อผู้มีคุณ
600603_09_ปกิณกะธรรมความตั้งใจในการถวายทานย่อมให้ผลต่อผู้มีคุณ.mp3

ข้อพึงปฏิบัติเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๖๐)

๓ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมข้อพึงปฏิบัติเพื่อมรรคผล
600603_08_ปกิณกะธรรมข้อพึงปฏิบัติเพื่อมรรคผล.mp3

ทำจิตพ้นจากกายด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(กรรมฐาน ๓ มิ.ย. ๖๐)

๓ มิ.ย. ๖๐-กรรมฐานทำจิตพ้นจากกายด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
600603_07_กรรมฐานทำจิตพ้นจากกายด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3


พรจากพระธรรมเทศนา(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๖๐)

๓ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากพระธรรมเทศนา
600603_06_ปกิณกะธรรมพรจากพระธรรมเทศนา.mp3

การเห็นทุกข์เป็นกำลังใจให้พ้นทุกข์(เทศน์ ๓ มิ.ย. ๖๐)

๓ มิ.ย. ๖๐-เทศน์การเห็นทุกข์เป็นกำลังใจให้พ้นทุกข์
600603_05_เทศน์การเห็นทุกข์เป็นกำลังใจให้พ้นทุกข์.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๖๐)

๓ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
600603_03_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๖๐)

๓ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600603_02_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

เพียรละตามพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๖๐)

๓ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมเพียรละตามพระอริยะ
600603_01_ปกิณกะธรรมเพียรละตามพระอริยะ.mp3