วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑

๒๙ เม.ย. ๖๑-พระเมตตาพร
6104/610429_07_พระเมตตาพร.mp3

ต้องเชื่อและจิตตั้งมั่นในบุญที่ทำและอธิษฐานเสมอ(ปกิณกะธรรม ๒๙ เม.ย. ๖๑)

๒๙ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมต้องเชื่อและจิตตั้งมั่นในบุญที่ทำและอธิษฐานเสมอ
610429_06_ปกิณกะธรรมต้องเชื่อและจิตตั้งมั่นในบุญที่ทำและอธิษฐานเสมอ.mp3

การยอมรับความจริงเพื่อจิตสงบ และหลีกหนีไม่ทำชั่วอีก(เทศน์ ๒๙ เม.ย. ๖๑)

๒๙ เม.ย. ๖๑-เทศน์การยอมรับความจริงเพื่อจิตสงบ และหลีกหนีไม่ทำชั่วอีก
610429_04_เทศน์การยอมรับความจริงเพื่อจิตสงบและหลีกหนีไม่ทำชั่วอีก.mp3

การทำกำไล(ปกิณกะธรรม ๒๙ เม.ย. ๖๑)

๒๙ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการทำกำไล
610429_02_ปกิณกะธรรมการทำกำไล.mp3

รักษาศีลดีแล้วพุทธคาถาอะไรก็มีผล(ปกิณกะธรรม ๒๙ เม.ย. ๖๑)

๒๙ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมรักษาศีลดีแล้วพุทธคาถาอะไรก็มีผล
610429_01_ปกิณกะธรรมรักษาศีลดีแล้วพุทธคาถาอะไรก็มีผล.mp3

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561

การใช้กำลังใจในการปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๘ เม.ย. ๖๑)

๒๘ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการใช้กำลังใจในการปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด
610428_07_ปกิณกะธรรมการใช้กำลังใจในการปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3

ให้พรถวายสังฆทาน(ปกิณกะธรรม ๒๘ เม.ย. ๖๑)

๒๘ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมให้พรถวายสังฆทาน
610428_06_ปกิณกะธรรมให้พรถวายสังฆทาน.mp3

การปฏิบัติสมาธิเพื่อละสังโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๘ เม.ย. ๖๑)

๒๘ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติสมาธิเพื่อละสังโยชน์
610428_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติสมาธิเพื่อละสังโยชน์.mp3

มีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีในพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๒๘ เม.ย. ๖๑)

๒๘ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมมีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีในพระศาสนา
610428_04_ปกิณกะธรรมมีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีในพระศาสนา.mp3

อาราธนาพระรัตนตรัยสู่ใจเพื่อเจริญเมตตาเสมอ(เทศน์ ๒๘ เม.ย. ๖๑)

๒๘ เม.ย. ๖๑-เทศน์อาราธนาพระรัตนตรัยสู่ใจเพื่อเจริญเมตตาเสมอ
610428_03_เทศน์อาราธนาพระรัตนตรัยสู่ใจเพื่อเจริญเมตตาเสมอ.mp3

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๒๘ เม.ย. ๖๑)

๒๘ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
610428_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3

ผู้มีศรัทธาต่อพระรัตนตรัยมั่นคงย่อมไม่เสื่อมจากความดี(ปกิณกะธรรม ๒๘ เม.ย. ๖๑)

๒๘ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้มีศรัทธาต่อพระรัตนตรัยมั่นคงย่อมไม่เสื่อมจากความดี
610428_01_ปกิณกะธรรมผู้มีศรัทธาต่อพระรัตนตรัยมั่นคงย่อมไม่เสื่อมจากความดี.mp3

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑

๒๒ เม.ย. ๖๑-พระเมตตาพร
610422_06_พระเมตตาพร.mp3

ชาวประมงกับการเห็นความจริงความพลัดพราก(นิทาน ๒๒ เม.ย. ๖๑)

๒๒ เม.ย. ๖๑-นิทานชาวประมงกับการเห็นความจริงความพลัดพราก
610422_05_นิทานชาวประมงกับการเห็นความจริงความพลัดพราก.mp3

งานที่ทำร่วมกันทำให้ถึงพระพุทธเจ้าได้ง่าย(ปกิณกะธรรม ๒๒ เม.ย. ๖๑)

๒๒ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมงานที่ทำร่วมกันทำให้ถึงพระพุทธเจ้าได้ง่าย
610422_04_ปกิณกะธรรมงานที่ทำร่วมกันทำให้ถึงพระพุทธเจ้าได้ง่าย.mp3

ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับความไม่เที่ยง(เทศน์ ๒๒ เม.ย. ๖๑)

๒๒ เม.ย. ๖๑-เทศน์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับความไม่เที่ยง
610422_02_เทศน์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับความไม่เที่ยง.mp3

อย่าหวั่นไหวในสิ่งที่ผ่านมาแล้วถ้าอยู่ในกรอบความดีและศีล(ปกิณกะธรรม ๒๒ เม.ย. ๖๑)

๒๒ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมอย่าหวั่นไหวในสิ่งที่ผ่านมาแล้วถ้าอยู่ในกรอบความดีและศีล
610422_01_ปกิณกะธรรมอย่าหวั่นไหวในสิ่งที่ผ่านมาแล้วถ้าอยู่ในกรอบความดีและศีล.mp3

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561

การปฏิบัติต้องมีเครื่องพิสูจน์ใจในความมั่นคงต่อศีลและพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๑ เม.ย. ๖๑)

๒๑ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องมีเครื่องพิสูจน์ใจในความมั่นคงต่อศีลและพระรัตนตรัย
610421_08_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องมีเครื่องพิสูจน์ใจในความมั่นคงต่อศีลและพระรัตนตรัย.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑

๒๑ เม.ย. ๖๑-พระเมตตาพร
610421_07_พระเมตตาพร.mp3

ตั้งจิตปรารถนามรรคผล ต้องตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๑ เม.ย. ๖๑)

๒๑ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมตั้งจิตปรารถนามรรคผล ต้องตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผล
610421_06_ปกิณกะธรรมตั้งจิตปรารถนามรรคผลต้องตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผล.mp3

สมณะคือผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและมีความอดทนข่มใจ(ปกิณกะธรรม ๒๑ เม.ย. ๖๑)

๒๑ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมสมณะคือผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและมีความอดทนข่มใจ
610421_05_ปกิณกะธรรมสมณะคือผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและมีความอดทนข่มใจ.mp3

การปฏิบัติต้องไม่ละทิ้งครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๑ เม.ย. ๖๑)

๒๑ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องไม่ละทิ้งครูบาอาจารย์
610421_04_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องไม่ละทิ้งครูบาอาจารย์.mp3

ระวังใจไม่คิดชั่วแม้ยามทุกข์จากความพลัดพราก(เทศน์ ๒๑ เม.ย. ๖๑)

๒๑ เม.ย. ๖๑-เทศน์ระวังใจไม่คิดชั่วแม้ยามทุกข์จากความพลัดพราก
610421_02_เทศน์ระวังใจไม่คิดชั่วแม้ยามทุกข์จากความพลัดพราก.mp3

ถวายทานด้วยกำลังใจให้เป็นสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๑ เม.ย. ๖๑)

๒๑ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมถวายทานด้วยกำลังใจให้เป็นสาธารณประโยชน์
610421_01_ปกิณกะธรรมถวายทานด้วยกำลังใจให้เป็นสาธารณประโยชน์.mp3

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

๑๕ เม.ย. ๖๑-พระเมตตาพร
610415_06_พระเมตตาพร.mp3

ผลของพระคาถาให้สำเร็จด้วยการถวายการรักษาศีล และความดีที่ทำมา(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๖๑)

๑๕ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมผลของพระคาถาให้สำเร็จด้วยการถวายการรักษาศีล และความดีที่ทำมา
610415_05_ปกิณกะธรรมผลของพระคาถาให้สำเร็จด้วยการถวายการรักษาศีลและความดีที่ทำมา.mp3

งานสาธารณประโยชน์สำเร็จเพราะความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๖๑)

๑๕ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์สำเร็จเพราะความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า
610415_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์สำเร็จเพราะความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า.mp3

การยอมรับความจริงและสงบได้ด้วยการรักษาศีล(เทศน์ ๑๕ เม.ย. ๖๑)

๑๕ เม.ย. ๖๑-เทศน์การยอมรับความจริงและสงบได้ด้วยการรักษาศีล
610415_03_เทศน์การยอมรับความจริงและสงบได้ด้วยการรักษาศีล.mp3

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๖๑)

๑๕ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
610415_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3

ความสุขจะเกิดเพราะละความอยาก(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๖๑)

๑๕ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมความสุขจะเกิดเพราะละความอยาก
610415_01_ปกิณกะธรรมความสุขจะเกิดเพราะละความอยาก.mp3

วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2561

การไม่มีร่างกายเป็นบรมสุขอย่างยิ่ง(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๑)

๑๔ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการไม่มีร่างกายเป็นบรมสุขอย่างยิ่ง
610414_05_ปกิณกะธรรมการไม่มีร่างกายเป็นบรมสุขอย่างยิ่ง.mp3

เร่งทำบุญความดีเมื่อมีโอกาส(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๑)

๑๔ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมเร่งทำบุญความดีเมื่อมีโอกาส
610414_04_ปกิณกะธรรมเร่งทำบุญความดีเมื่อมีโอกาส.mp3

เปรตผู้รอรับผลบุญจากญาติ(นิทาน ๑๔ เม.ย. ๖๑)

๑๔ เม.ย. ๖๑-นิทานเปรตผู้รอรับผลบุญจากญาติ
610414_03_นิทานเปรตผู้รอรับผลบุญจากญาติ.mp3

พุทธานุภาพพระพุทธรูป(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๑)

๑๔ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพพระพุทธรูป
610414_03_ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพพระพุทธรูป.mp3

พึงไม่ประมาททรงความเมตตาอยู่เสมอ(เทศน์ ๑๔ เม.ย. ๖๑)

๑๔ เม.ย. ๖๑-เทศน์พึงไม่ประมาททรงความเมตตาอยู่เสมอ
610414_02_เทศน์พึงไม่ประมาททรงความเมตตาอยู่เสมอ.mp3

ทรงอารมณ์เบื่อหน่ายในร่างกายจึงจะพ้นจากวัฏสงสาร(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๑)

๑๔ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์เบื่อหน่ายในร่างกายจึงจะพ้นจากวัฏสงสาร
610414_01_ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์เบื่อหน่ายในร่างกายจึงจะพ้นจากวัฏสงสาร.mp3

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2561

บุคคลที่มีความศรัทธา และปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจะหลุดพ้น(นิทาน ๑๓ เม.ย. ๖๑)

๑๓ เม.ย. ๖๑-นิทานบุคคลที่มีความศรัทธา และปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจะหลุดพ้น
610413_10_นิทานบุคคลที่มีความศรัทธาและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจะหลุดพ้น.mp3

ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๑)

๑๓ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
610413_09_ปกิณกะธรรมความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ.mp3

การแผ่เมตตาอุทิศกุศล และอธิษฐานจิต(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๑)

๑๓ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการแผ่เมตตาอุทิศกุศล และอธิษฐานจิต
610413_08_ปกิณกะธรรมการแผ่เมตตาอุทิศกุศลและอธิษฐานจิต.mp3

กำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๑)

๑๓ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจ
610413_07_ปกิณกะธรรมกำลังใจ.mp3

ความเมตตาของพระ ต่องานสาธารณประโยชน์และสถานที่ปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๑)

๑๓ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระ ต่องานสาธารณประโยชน์และสถานที่ปฏิบัติ
610413_06_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระต่องานสาธารณประโยชน์และสถานที่ปฏิบัติ.mp3

บุคคลใดเข้าถึงธรรมได้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญมาก(เทศน์ ๑๓ เม.ย. ๖๑)

๑๓ เม.ย. ๖๑-เทศน์บุคคลใดเข้าถึงธรรมได้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญมาก
610413_05_เทศน์บุคคลใดเข้าถึงธรรมได้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญมาก.mp3

การสะเดาะห์เคราะห์ด้วยการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๑)

๑๓ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการสะเดาะห์เคราะห์ด้วยการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
610413_04_ปกิณกะธรรมการสะเดาะห์เคราะห์ด้วยการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๑)

๑๓ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
610413_03_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3

เมื่อไรเราเห็นคุณของพระพุทธเจ้าความมงคลก็เกิดกับเรา(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๑)

๑๓ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมเมื่อไรเราเห็นคุณของพระพุทธเจ้าความมงคลก็เกิดกับเรา
610413_02_ปกิณกะธรรมเมื่อไรเราเห็นคุณของพระพุทธเจ้าความมงคลก็เกิดกับเรา.mp3

ถ้าใจเราดีเราจะมองคนอื่นว่าดี(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๑)

๑๓ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมถ้าใจเราดีเราจะมองคนอื่นว่าดี
610413_01_ปกิณกะธรรมถ้าใจเราดีเราจะมองคนอื่นว่าดี.mp3

วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561

การเจริญสมณธรรมต้องนอบน้อมใจเข้าหาครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๒ เม.ย. ๖๑)

๑๒ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการเจริญสมณธรรมต้องนอบน้อมใจเข้าหาครูบาอาจารย์
610412_04_ปกิณกะธรรมการเจริญสมณธรรมต้องนอบน้อมใจเข้าหาครูบาอาจารย์.mp3

เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสรรญเสริญคุณพระรัตนตรัย(เทศน์ ๑๒ เม.ย. ๖๑)

๑๒ เม.ย. ๖๑-เทศน์เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสรรญเสริญคุณพระรัตนตรัย
610412_03_เทศน์เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสรรญเสริญคุณพระรัตนตรัย.mp3

มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยกำลังใจในศีลกรรมบถ(ปกิณกะธรรม ๑๒ เม.ย. ๖๑)

๑๒ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยกำลังใจในศีลกรรมบถ
610412_01_ปกิณกะธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยกำลังใจในศีลกรรมบถ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561

โอวาทแด่พระภิกษุผู้บวชใหม่(ปกิณกะธรรม ๘ เม.ย. ๖๑)

๘ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมโอวาทแด่พระภิกษุผู้บวชใหม่
610408_06_ปกิณกะธรรมโอวาทแด่พระภิกษุผู้บวชใหม่.mp3

การบวชสำคัญที่จิตไม่ใช่กาย(นิทาน ๘ เม.ย. ๖๑)

๘ เม.ย. ๖๑-นิทานการบวชสำคัญที่จิตไม่ใช่กาย
610408_05_นิทานการบวชสำคัญที่จิตไม่ใช่กาย.mp3

ชายชราผู้ปรารถนาสุคติเป็นที่ไป(นิทาน ๘ เม.ย. ๖๑)

๘ เม.ย. ๖๑-นิทานชายชราผู้ปรารถนาสุคติเป็นที่ไป
610408_04_นิทานชายชราผู้ปรารถนาสุคติเป็นที่ไป.mp3

หนทางปฏิบัติเพื่อไปพระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๘ เม.ย. ๖๑)

๘ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมหนทางปฏิบัติเพื่อไปพระนิพพาน
610408_03_ปกิณกะธรรมหนทางปฏิบัติเพื่อไปพระนิพพาน.mp3

กำลังใจทำความดีเป็นอารมณ์เดียว ณ วัดสังเวชวิศยาราม(ปกิณกะธรรม ๘ เม.ย. ๖๑)

๘ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีเป็นอารมณ์เดียว ณ วัดสังเวชวิศยาราม
610408_02_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีเป็นอารมณ์เดียวณวัดสังเวชวิศยาราม.mp3

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑

๗ เม.ย. ๖๑-พระเมตตาพร
610407_06_พระเมตตาพร.mp3

ส่วนสุดสองอย่าง(ปกิณกะธรรม ๗ เม.ย. ๖๑)

๗ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมส่วนสุดสองอย่าง
610407_05_ปกิณกะธรรมส่วนสุดสองอย่าง.mp3

อย่าสนใจในจริยาผู้อื่นเป็นการทุศีล(ปกิณกะธรรม ๗ เม.ย. ๖๑)

๗ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมอย่าสนใจในจริยาผู้อื่นเป็นการทุศีล
610407_04_ปกิณกะธรรมอย่าสนใจในจริยาผู้อื่นเป็นการทุศีล.mp3

จิตตามหาจิตตัง(เทศน์ ๗ เม.ย. ๖๑)

๗ เม.ย. ๖๑-เทศน์จิตตามหาจิตตัง
610407_03_เทศน์จิตตามหาจิตตัง.mp3

งานสาธารณประโยชน์ทำเท่าที่มี และไม่มีการเรี่ยไรทั้งสิ้น(ปกิณกะธรรม ๗ เม.ย. ๖๑)

๗ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ทำเท่าที่มี และไม่มีการเรี่ยไรทั้งสิ้น
610407_02_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ทำเท่าที่มีและไม่มีการเรี่ยไรทั้งสิ้น.mp3

การรู้คุณและทำความดีต่อบิดามารดา(ปกิณกะธรรม ๗ เม.ย. ๖๑)

๗ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการรู้คุณและทำความดีต่อบิดามารดา
610407_01_ปกิณกะธรรมการรู้คุณและทำความดีต่อบิดามารดา.mp3

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561

ใคร่ครวญร่างกายเพื่อทำจิตให้สงบ(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๑)

๖ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญร่างกายเพื่อทำจิตให้สงบ
610406_07_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญร่างกายเพื่อทำจิตให้สงบ.mp3

งานสาธารณประโยชน์เป็นบุญหนุนนำการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๑)

๖ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์เป็นบุญหนุนนำการปฏิบัติ
610406_06_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์เป็นบุญหนุนนำการปฏิบัติ.mp3

กตัญญูต่อพระรัตนตรัยด้วยการรักษาความดีในพระพุทธศาสนา(เทศน์ ๖ เม.ย. ๖๑)

๖ เม.ย. ๖๑-เทศน์กตัญญูต่อพระรัตนตรัยด้วยการรักษาความดีในพระพุทธศาสนา
610406_05_เทศน์กตัญญูต่อพระรัตนตรัยด้วยการรักษาความดีในพระพุทธศาสนา.mp3

อธิษฐานจิตในการหล่อพระแม่ธรณี(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๑)

๖ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระแม่ธรณี
610406_04_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระแม่ธรณี.mp3

หล่อพระแม่ธรณีด้วยความกตัญญู(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๑)

๖ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมหล่อพระแม่ธรณีด้วยความกตัญญู
610406_02_ปกิณกะธรรมหล่อพระแม่ธรณีด้วยความกตัญญู.mp3

ระลึกคุณบูรพกษัตราธิราชเจ้าในวันจักรี(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๑)

๖ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมระลึกคุณบูรพกษัตราธิราชเจ้าในวันจักรี
610406_01_ปกิณกะธรรมระลึกคุณบูรพกษัตราธิราชเจ้าในวันจักรี.mp3

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑

๑ เม.ย. ๖๑-พระเมตตาพร
610401_08_พระเมตตาพร.mp3

เพียรทำใจให้พร้อมเพื่อหลุดพ้น(ปกิณกะธรรม ๑ เม.ย. ๖๑)

๑ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมเพียรทำใจให้พร้อมเพื่อหลุดพ้น
610401_07_ปกิณกะธรรมเพียรทำใจให้พร้อมเพื่อหลุดพ้น.mp3

ช่วงปลายพระพุทธศาสนาคนมีความศรัทธาน้อยลงต่อสมณเพศ(นิทาน ๑ เม.ย. ๖๑)

๑ เม.ย. ๖๑-นิทานช่วงปลายพระพุทธศาสนาคนมีความศรัทธาน้อยลงต่อสมณเพศ
610401_06_นิทานช่วงปลายพระพุทธศาสนาคนมีความศรัทธาน้อยลงต่อสมณเพศ.mp3

มารยาทและความเหมาะสม(ปกิณกะธรรม ๑ เม.ย. ๖๑)

๑ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมมารยาทและความเหมาะสม
610401_04_ปกิณกะธรรมมารยาทและความเหมาะสม.mp3

บุญจากจาคะสูงสุดคือการตั้งจิตไม่มีร่างกายอีก(เทศน์ ๑ เม.ย. ๖๑)

๑ เม.ย. ๖๑-เทศน์บุญจากจาคะสูงสุดคือการตั้งจิตไม่มีร่างกายอีก
610401_02_เทศน์บุญจากจาคะสูงสุดคือการตั้งจิตไม่มีร่างกายอีก.mp3

การวางอารมณ์ของคนบวช(ปกิณกะธรรม ๑ เม.ย. ๖๑)

๑ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ของคนบวช
610401_01_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ของคนบวช.mp3