วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๒๘ เม.ย. ๖๑)

๒๘ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
610428_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3