วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นิมิตเต่ามงคล(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๑)

๓๑ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมนิมิตเต่ามงคล
611231_09_ปกิณกะธรรมนิมิตเต่ามงคล.mp3

ปฏิปทาปฏิบัติของครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๑)

๓๑ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมปฏิปทาปฏิบัติของครูบาอาจารย์
611231_08_ปกิณกะธรรมปฏิปทาปฏิบัติของครูบาอาจารย์.mp3

อธิษฐานจิตในการหล่อพระวันส่งท้ายปี(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๑)

๓๑ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระวันส่งท้ายปี
611231_07_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระวันส่งท้ายปี.mp3

หล่อพระด้วยจิตเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยในวันส่งท้ายปี(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๑)

๓๑ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมหล่อพระด้วยจิตเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยในวันส่งท้ายปี
611231_06_ปกิณกะธรรมหล่อพระด้วยจิตเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยในวันส่งท้ายปี.mp3

ทานอันประกอบด้วยความกตัญญูเป็นกำลังให้ถึงซึ่งพระนิพพาน(เทศน์ ๓๑ ธ.ค. ๖๑)

๓๑ ธ.ค. ๖๑-เทศน์ทานอันประกอบด้วยความกตัญญูเป็นกำลังให้ถึงซึ่งพระนิพพาน
6112/611231_05_เทศน์ทานอันประกอบด้วยความกตัญญูเป็นกำลังให้ถึงซึ่งพระนิพพาน.mp3

บวงสรวงบูชาคุณและขอขมาพระรัตนตรัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในวันสิ้นปี(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๑)

๓๑ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณและขอขมาพระรัตนตรัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในวันสิ้นปี
611231_03_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณและขอขมาพระรัตนตรัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในวันสิ้นปี.mp3

นอบน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๑)

๓๑ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมนอบน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์
611231_02_ปกิณกะธรรมนอบน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3

การถวายทานเพื่อมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุข(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๑)

๓๑ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการถวายทานเพื่อมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุข
611231_01_ปกิณกะธรรมการถวายทานเพื่อมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุข.mp3

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๑๘ ฝึกจิตให้ทรงกำลังด้วยอานาปานุสสติ ๓ ฐาน(ปกิณกะธรรม ๓๐ ธ.ค. ๖๑)

๓๐ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๘ ฝึกจิตให้ทรงกำลังด้วยอานาปานุสสติ ๓ ฐาน
611230_06_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๘ฝึกจิตให้ทรงกำลังด้วยอานาปานุสสติ๓ฐาน.mp3

มานพหนุ่มผู้นำความสงบผ่องใสมาสู่หมู่ชนด้วยคุณของศีล(นิทาน ๓๐ ธ.ค. ๖๑)

๓๐ ธ.ค. ๖๑-นิทานมานพหนุ่มผู้นำความสงบผ่องใสมาสู่หมู่ชนด้วยคุณของศีล
611230_05_นิทานมานพหนุ่มผู้นำความสงบผ่องใสมาสู่หมู่ชนด้วยคุณของศีล.mp3

กล่าวโทษโจทย์ความผิดตนว่าทุกข์เกิดจากความชั่วที่เคยทำมา(เทศน์ ๓๐ ธ.ค. ๖๑)

๓๐ ธ.ค. ๖๑-เทศน์กล่าวโทษโจทย์ความผิดตนว่าทุกข์เกิดจากความชั่วที่เคยทำมา
611230_03_เทศน์กล่าวโทษโจทย์ความผิดตนว่าทุกข์เกิดจากความชั่วที่เคยทำมา.mp3

การละความกังวลในร่างกาย และความห่วงใยต่อบุคคลอันเป็นที่รัก(ปกิณกะธรรม ๓๐ ธ.ค. ๖๑)

๓๐ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการละความกังวลในร่างกาย และความห่วงใยต่อบุคคลอันเป็นที่รัก
611230_01_ปกิณกะธรรมการละความกังวลในร่างกายและความห่วงใยต่อบุคคลอันเป็นที่รัก.mp3

วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๑๗ ตั้งนิมิตกสิณจิตเคลื่อนเข้าสู่ห้องพุทธคุณ(ปกิณกะธรรม ๒๙ ธ.ค. ๖๑)

๒๙ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๗ ตั้งนิมิตกสิณจิตเคลื่อนเข้าสู่ห้องพุทธคุณ
611229_06_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๗ตั้งนิมิตกสิณจิตเคลื่อนเข้าสู่ห้องพุทธคุณ.mp3

กำลังใจตั้งมั่นในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๒๙ ธ.ค. ๖๑)

๒๙ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจตั้งมั่นในการทำความดี
611229_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจตั้งมั่นในการทำความดี.mp3

ตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระจนหมดความลังเลสงสัยจึงจะเกิดผล(ปกิณกะธรรม ๒๙ ธ.ค. ๖๑)

๒๙ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระจนหมดความลังเลสงสัยจึงจะเกิดผล
611229_04_ปกิณกะธรรมตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระจนหมดความลังเลสงสัยจึงจะเกิดผล.mp3

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ(เทศน์ ๒๙ ธ.ค. ๖๑)

๒๙ ธ.ค. ๖๑-เทศน์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
611229_03_เทศน์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ.mp3

ทำจิตเป็นสุขในปัจจุบันอารมณ์ด้วยการเจริญอนุสสติ ๑๐ (ปกิณกะธรรม ๒๙ ธ.ค. ๖๑)

๒๙ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำจิตเป็นสุขในปัจจุบันอารมณ์ด้วยการเจริญอนุสสติ ๑๐
611229_01_ปกิณกะธรรมทำจิตเป็นสุขในปัจจุบันอารมณ์ด้วยการเจริญอนุสสติ๑๐.mp3

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

๒๓ ธ.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
611223_06_พระเมตตาพร.mp3

พึงรู้จักประมาณตนและรักษาความดีเป็นเครื่องคุ้มครองภัย(ปกิณกะธรรม ๒๓ ธ.ค. ๖๑)

๒๓ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพึงรู้จักประมาณตนและรักษาความดีเป็นเครื่องคุ้มครองภัย
611223_05_ปกิณกะธรรมพึงรู้จักประมาณตนและรักษาความดีเป็นเครื่องคุ้มครองภัย.mp3

ฝึกใจเป็นผู้ให้และนิมิตเต่ามงคลสะเดาะเคราะห์ในวันปีใหม่(ปกิณกะธรรม ๒๓ ธ.ค. ๖๑)

๒๓ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมฝึกใจเป็นผู้ให้และนิมิตเต่ามงคลสะเดาะเคราะห์ในวันปีใหม่
611223_04_ปกิณกะธรรมฝึกใจเป็นผู้ให้และนิมิตเต่ามงคลสะเดาะเคราะห์ในวันปีใหม่.mp3

ผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าด้วยความนอบน้อมย่อมพบความสุขอันยอดเยี่ยม(เทศน์ ๒๓ ธ.ค. ๖๑)

๒๓ ธ.ค. ๖๑-เทศน์ผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าด้วยความนอบน้อมย่อมพบความสุขอันยอดเยี่ยม
611223_03_เทศน์ผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าด้วยความนอบน้อมย่อมพบความสุขอันยอดเยี่ยม.mp3

ไม่ประมาทใคร่ครวญความรู้ของพระให้ถึงอารมณ์สักแต่ว่ารู้(ปกิณกะธรรม ๒๓ ธ.ค. ๖๑)

๒๓ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมไม่ประมาทใคร่ครวญความรู้ของพระให้ถึงอารมณ์สักแต่ว่ารู้
611223_01_ปกิณกะธรรมไม่ประมาทใคร่ครวญความรู้ของพระให้ถึงอารมณ์สักแต่ว่ารู้.mp3

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๑๖ ฝึกสมาธิให้จิตสงบด้วยนิมิตจิตดั้งเดิมเพื่อชำระจิตปัจจุบัน(ปกิณกะธรรม ๒๒ ธ.ค. ๖๑)

๒๒ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๖ ฝึกสมาธิให้จิตสงบด้วยนิมิตจิตดั้งเดิมเพื่อชำระจิตปัจจุบัน
611222_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๖ฝึกสมาธิให้จิตสงบด้วยนิมิตจิตดั้งเดิมเพื่อชำระจิตปัจจุบัน.mp3

นิมิตมงคลในการเริ่มต้น(ปกิณกะธรรม ๒๒ ธ.ค. ๖๑)

๒๒ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมนิมิตมงคลในการเริ่มต้น
611222_06_ปกิณกะธรรมนิมิตมงคลในการเริ่มต้น.mp3

อุปาทานอันเป็นโทษคือการถือทิฐิมานะของตนละได้ด้วยการเห็นความจริง(ปกิณกะธรรม ๒๒ ธ.ค. ๖๑)

๒๒ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอุปาทานอันเป็นโทษคือการถือทิฐิมานะของตนละได้ด้วยการเห็นความจริง
611222_05_ปกิณกะธรรมอุปาทานอันเป็นโทษคือการถือทิฐิมานะของตนละได้ด้วยการเห็นความจริง.mp3

ทำความดีในวันปีใหม่และนิมิตเพื่อการพ้นทุกข์ภัย(ปกิณกะธรรม ๒๒ ธ.ค. ๖๑)

๒๒ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีในวันปีใหม่และนิมิตเพื่อการพ้นทุกข์ภัย
611222_04_ปกิณกะธรรมทำความดีในวันปีใหม่และนิมิตเพื่อการพ้นทุกข์ภัย.mp3

ใช้กำลังใจปฏิบัติเพื่อบูชาความรู้ยิ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(เทศน์ ๒๒ ธ.ค. ๖๑)

๒๒ ธ.ค. ๖๑-เทศน์ใช้กำลังใจปฏิบัติเพื่อบูชาความรู้ยิ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
611222_03_เทศน์ใช้กำลังใจปฏิบัติเพื่อบูชาความรู้ยิ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3

ผู้ปรารถนาการไม่เกิด ถึงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม(ปกิณกะธรรม ๒๒ ธ.ค. ๖๑)

๒๒ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้ปรารถนาการไม่เกิด ถึงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม
611222_01_ปกิณกะธรรมผู้ปรารถนาการไม่เกิดถึงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม.mp3

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

๑๖ ธ.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
611216_07_พระเมตตาพร.mp3

ดูแลขันธ์ ๕ ไม่ให้เป็นภาระต่อจิตตนเองและผู้อื่น(ปกิณกะธรรม ๑๖ ธ.ค. ๖๑)

๑๖ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมดูแลขันธ์ ๕ ไม่ให้เป็นภาระต่อจิตตนเองและผู้อื่น
611216_06_ปกิณกะธรรมดูแลขันธ์๕ไม่ให้เป็นภาระต่อจิตตนเองและผู้อื่น.mp3

เห็นโทษของการทุศีล เจริญสมาธิคิดถึงความตายเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๑๖ ธ.ค. ๖๑)

๑๖ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมเห็นโทษของการทุศีล เจริญสมาธิคิดถึงความตายเป็นอารมณ์
611216_05_ปกิณกะธรรมเห็นโทษของการทุศีลเจริญสมาธิคิดถึงความตายเป็นอารมณ์.mp3

การรักษาศีลให้สมบูรณ์ต้องอาศัยการทรงสมาธิอย่างต่อเนื่อง(ปกิณกะธรรม ๑๖ ธ.ค. ๖๑)

๑๖ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการรักษาศีลให้สมบูรณ์ต้องอาศัยการทรงสมาธิอย่างต่อเนื่อง
611216_04_ปกิณกะธรรมการรักษาศีลให้สมบูรณ์ต้องอาศัยการทรงสมาธิอย่างต่อเนื่อง.mp3

ผู้เห็นโทษของการทุศีลโดยไม่ลังเลสงสัยจึงจะรักษาศีลได้มั่นคง(เทศน์ ๑๖ ธ.ค. ๖๑)

๑๖ ธ.ค. ๖๑-เทศน์ผู้เห็นโทษของการทุศีลโดยไม่ลังเลสงสัยจึงจะรักษาศีลได้มั่นคง
611216_03_เทศน์ผู้เห็นโทษของการทุศีลโดยไม่ลังเลสงสัยจึงจะรักษาศีลได้มั่นคง.mp3

ทานเป็นบันไดไปสู่มรรคผลนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๑๖ ธ.ค. ๖๑)

๑๖ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทานเป็นบันไดไปสู่มรรคผลนิพพาน
611216_01_ปกิณกะธรรมทานเป็นบันไดไปสู่มรรคผลนิพพาน.mp3

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๑๕ ผลที่สุดของการปฏิบัติกสิณจิตคือความว่างเปล่าในจิต(ปกิณกะธรรม ๑๕ ธ.ค. ๖๑)

๑๕ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๕ ผลที่สุดของการปฏิบัติกสิณจิตคือความว่างเปล่าในจิต
611215_06_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๕ผลที่สุดของการปฏิบัติกสิณจิตคือความว่างเปล่าในจิต.mp3

ปฏิบัติเข้าถึงกระแสพระนิพพานคือโสดาปัตติผลเป็นมงคลของชีวิต(ปกิณกะธรรม ๑๕ ธ.ค. ๖๑)

๑๕ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมปฏิบัติเข้าถึงกระแสพระนิพพานคือโสดาปัตติผลเป็นมงคลของชีวิต
611215_05_ปกิณกะธรรมปฏิบัติเข้าถึงกระแสพระนิพพานคือโสดาปัตติผลเป็นมงคลของชีวิต.mp3

การละตัณหาคือการละความทะยานอยาก(ปกิณกะธรรม ๑๕ ธ.ค. ๖๑)

๑๕ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการละตัณหาคือการละความทะยานอยาก
611215_04_ปกิณกะธรรมการละตัณหาคือการละความทะยานอยาก.mp3

ใจเป็นใหญ่ในการเอาชนะความชั่วทำจิตให้ผ่องใส(เทศน์ ๑๕ ธ.ค. ๖๑)

๑๕ ธ.ค. ๖๑-เทศน์ใจเป็นใหญ่ในการเอาชนะความชั่วทำจิตให้ผ่องใส
611215_03_เทศน์ใจเป็นใหญ่ในการเอาชนะความชั่วทำจิตให้ผ่องใส.mp3

รักษาศีลปฏิบัติพรหมจรรย์เพื่อรักษากายและจิตให้สงบไม่หวั่นไหว(ปกิณกะธรรม ๑๕ ธ.ค. ๖๑)

๑๕ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมรักษาศีลปฏิบัติพรหมจรรย์เพื่อรักษากายและจิตให้สงบไม่หวั่นไหว
611215_01_ปกิณกะธรรมรักษาศีลปฏิบัติพรหมจรรย์เพื่อรักษากายและจิตให้สงบไม่หวั่นไหว.mp3

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

๑๐ ธ.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
611210_06_พระเมตตาพร.mp3

การละกามราคะตามเหตุแห่งความยินดีพอใจ(ปกิณกะธรรม ๑๐ ธ.ค. ๖๑)

๑๐ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการละกามราคะตามเหตุแห่งความยินดีพอใจ
611210_05_ปกิณกะธรรมการละกามราคะตามเหตุแห่งความยินดีพอใจ.mp3

พึงฝึกฝนใจเอาชนะความชั่วทั้งในและนอกเขตปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๐ ธ.ค. ๖๑)

๑๐ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพึงฝึกฝนใจเอาชนะความชั่วทั้งในและนอกเขตปฏิบัติ
611210_04_ปกิณกะธรรมพึงฝึกฝนใจเอาชนะความชั่วทั้งในและนอกเขตปฏิบัติ.mp3

บุญเกิดจากการเพียรละความชั่วพาให้พ้นทุกข์ได้(เทศน์ ๑๐ ธ.ค. ๖๑)

๑๐ ธ.ค. ๖๑-เทศน์บุญเกิดจากการเพียรละความชั่วพาให้พ้นทุกข์ได้
611210_03_เทศน์บุญเกิดจากการเพียรละความชั่วพาให้พ้นทุกข์ได้.mp3

ผู้มีกำลังใจเข้มแข็งมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๑๐ ธ.ค. ๖๑)

๑๐ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้มีกำลังใจเข้มแข็งมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพ้นทุกข์ได้
611210_01_ปกิณกะธรรมผู้มีกำลังใจเข้มแข็งมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพ้นทุกข์ได้.mp3

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

อดทนข่มใจทรงจิตสงบ เมื่อเกิดอารมณ์กระทบ(ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๖๑)

๙ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอดทนข่มใจทรงจิตสงบ เมื่อเกิดอารมณ์กระทบ
611209_07_ปกิณกะธรรมอดทนข่มใจทรงจิตสงบเมื่อเกิดอารมณ์กระทบ.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

๙ ธ.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
611209_06_พระเมตตาพร.mp3

สมณะผู้มอบความสุขอันปราณีตแก่สรรพสัตว์(นิทาน ๙ ธ.ค. ๖๑)

๙ ธ.ค. ๖๑-นิทานสมณะผู้มอบความสุขอันปราณีตแก่สรรพสัตว์
611209_05_นิทานสมณะผู้มอบความสุขอันปราณีตแก่สรรพสัตว์.mp3

บุญเกิดจากการให้ความสุข(ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๖๑)

๙ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบุญเกิดจากการให้ความสุข
611209_04_ปกิณกะธรรมบุญเกิดจากการให้ความสุข.mp3

ละโลภ โกรธ หลงให้เห็นพระนิพพานเป็นบรมสุขจริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้า(เทศน์ ๙ ธ.ค. ๖๑)

๙ ธ.ค. ๖๑-เทศน์ละโลภ โกรธ หลงให้เห็นพระนิพพานเป็นบรมสุขจริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
611209_03_เทศน์ละโลภโกรธหลงให้เห็นพระนิพพานเป็นบรมสุขจริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้า.mp3

หมั่นไตร่ตรองความปรารถพระนิพพานและการเกิดชาติสุดท้าย(ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๖๑)

๙ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมหมั่นไตร่ตรองความปรารถพระนิพพานและการเกิดชาติสุดท้าย
611209_01_ปกิณกะธรรมหมั่นไตร่ตรองความปรารถนาพระนิพพานและการเกิดชาติสุดท้าย.mp3

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๑๔ การรู้ ละ วางในยามจิตคิดชั่วจากอวิชชา(ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๖๑)

๘ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๔การรู้ละวางในยามจิตคิดชั่วจากอวิชชา
611208_08_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๔การรู้ละวางในยามจิตคิดชั่วจากอวิชชา.mp3

บุญจากงานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๖๑)

๘ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบุญจากงานสาธารณประโยชน์
611208_07_ปกิณกะธรรมบุญจากงานสาธารณประโยชน์.mp3

แนวทางการฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง(ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๖๑)

๘ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมแนวทางการฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง
611208_05_ปกิณกะธรรมแนวทางการฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง.mp3

การทรงอภิญญาสมาบัติต้องละความสนใจในจริยาผู้อื่น(ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๖๑)

๘ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการทรงอภิญญาสมาบัติต้องละความสนใจในจริยาผู้อื่น
611208_04_ปกิณกะธรรมการทรงอภิญญาสมาบัติต้องละความสนใจในจริยาผู้อื่น.mp3

อัพยากฤตธรรมเพื่อความพ้นทุกข์(เทศน์ ๘ ธ.ค. ๖๑)

๘ ธ.ค. ๖๑-เทศน์อัพยากฤตธรรมเพื่อความพ้นทุกข์
611208_03_เทศน์อัพยากฤตธรรมเพื่อความพ้นทุกข์.mp3

ใช้กำลังใจปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์โดยไม่หวั่นไหว(ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๖๑)

๘ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมใช้กำลังใจปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์โดยไม่หวั่นไหว
611208_01_ปกิณกะธรรมใช้กำลังใจปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์โดยไม่หวั่นไหว.mp3

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

๕ ธ.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
611205_08_พระเมตตาพร.mp3

นอบน้อมอุทิศกุศลแด่บิดามารดา(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๖๑)

๕ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมนอบน้อมอุทิศกุศลแด่บิดามารดา
611205_07_ปกิณกะธรรมนอบน้อมอุทิศกุศลแด่บิดามารดา.mp3

ใคร่ครวญอุปมาเพื่อแยกจิตกับกาย(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๖๑)

๕ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญอุปมาเพื่อแยกจิตกับกาย
611205_06_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญอุปมาเพื่อแยกจิตกับกาย.mp3

งานสาธารณประโยชน์เพื่อการบูชาด้วยจิตบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๖๑)

๕ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์เพื่อการบูชาด้วยจิตบริสุทธิ์
611205_05_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์เพื่อการบูชาด้วยจิตบริสุทธิ์.mp3

เพียรรักษาความดีทำจิตให้เป็นสุขเป็นเครื่องตอบแทนคุณบิดามารดา(เทศน์ ๕ ธ.ค. ๖๑)

๕ ธ.ค. ๖๑-เทศน์เพียรรักษาความดีทำจิตให้เป็นสุขเป็นเครื่องตอบแทนคุณบิดามารดา
611205_04_เทศน์เพียรรักษาความดีทำจิตให้เป็นสุขเป็นเครื่องตอบแทนคุณบิดามารดา.mp3

บวงสรวงบูชาพระคุณบิดาในวันพ่อ(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๖๑)

๕ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาพระคุณบิดาในวันพ่อ
611205_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาพระคุณบิดาในวันพ่อ.mp3

ทำความดีต้องละตัณหาและทำกำลังใจให้ถึงพร้อม(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๖๑)

๕ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีต้องละตัณหาและทำกำลังใจให้ถึงพร้อม
611205_01_ปกิณกะธรรมทำความดีต้องละตัณหาและทำกำลังใจให้ถึงพร้อม.mp3

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

๒ ธ.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
611202_06_พระเมตตาพร.mp3

การละสักกายทิฏฐิ(ปกิณกะธรรม ๒ ธ.ค. ๖๑)

๒ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการละสักกายทิฏฐิ
611202_05_ปกิณกะธรรมการละสักกายทิฏฐิ.mp3

ยอมรับความเป็นธรรมดาของขันธ์ ๕ (ปกิณกะธรรม ๒ ธ.ค. ๖๑)

๒ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมยอมรับความเป็นธรรมดาของขันธ์ ๕
611202_04_ปกิณกะธรรมยอมรับความเป็นธรรมดาของขันธ์๕.mp3

คุณของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้(เทศน์ ๒ ธ.ค. ๖๑)

๒ ธ.ค. ๖๑-เทศน์คุณของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้
611202_03_เทศน์คุณของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้.mp3

ทำจิตบริสุทธิ์ขณะทำความดีเป็นปัจจุบันอารมณ์ ทานจึงจะเกิดผลสมบูรณ์(ปกิณกะธรรม ๒ ธ.ค. ๖๑)

๒ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำจิตบริสุทธิ์ขณะทำความดีเป็นปัจจุบันอารมณ์ ทานจึงจะเกิดผลสมบูรณ์
611202_01_ปกิณกะธรรมทำจิตบริสุทธิ์ขณะทำความดีเป็นปัจจุบันอารมณ์ทานจึงจะเกิดผลสมบูรณ์.mp3

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๑๓ การเห็นจิตในจิตตามแนววิชากสิณจิต(ปกิณกะธรรม ๑ ธ.ค. ๖๑)

๑ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๓ การเห็นจิตในจิตตามแนววิชากสิณจิต
611201_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๓การเห็นจิตในจิตตามแนววิชากสิณจิต.mp3

ใคร่ครวญให้ดีก่อนลงมือทำความดีด้วยกำลังใจในการให้ไม่หวังผล(ปกิณกะธรรม ๑ ธ.ค. ๖๑)

๑ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญให้ดีก่อนลงมือทำความดีด้วยกำลังใจในการให้ไม่หวังผล
611201_06_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญให้ดีก่อนลงมือทำความดีด้วยกำลังใจในการให้ไม่หวังผล.mp3

ผู้มีวาสนาพึงเร่งปฏิบัติตามคำสอนครูบาอาจารย์ให้ถึงผล(ปกิณกะธรรม ๑ ธ.ค. ๖๑)

๑ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้มีวาสนาพึงเร่งปฏิบัติตามคำสอนครูบาอาจารย์ให้ถึงผล
611201_05_ปกิณกะธรรมผู้มีวาสนาพึงเร่งปฏิบัติตามคำสอนครูบาอาจารย์ให้ถึงผล.mp3

ทรงกำลังความดีตามกำลังให้ต่อเนื่องเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๑ ธ.ค. ๖๑)

๑ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทรงกำลังความดีตามกำลังให้ต่อเนื่องเพื่อการไม่กลับมาเกิด
611201_04_ปกิณกะธรรมทรงกำลังความดีตามกำลังให้ต่อเนื่องเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3

ใคร่ครวญด้วยสติสมบูรณ์ให้เห็นอวิชชาในจิตเพื่อความดับสิ้นเชื้อ(เทศน์ ๑ ธ.ค. ๖๑)

๑ ธ.ค. ๖๑-เทศน์ใคร่ครวญด้วยสติสมบูรณ์ให้เห็นอวิชชาในจิตเพื่อความดับสิ้นเชื้อ
611201_03_เทศน์ใคร่ครวญด้วยสติสมบูรณ์ให้เห็นอวิชชาในจิตเพื่อความดับสิ้นเชื้อ.mp3

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๑ ธ.ค. ๖๑)

๒ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
611201_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3

ข้อปฏิบัติในการเข้าธุดงควัตร(ปกิณกะธรรม ๑ ธ.ค. ๖๑)

๑ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมข้อปฏิบัติในการเข้าธุดงควัตร
611201_01_ปกิณกะธรรมข้อปฏิบัติในการเข้าธุดงควัตร.mp3

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒๕ พ.ย. ๖๑-พระเมตตาพร
611125_06_พระเมตตาพร.mp3

ใคร่ครวญในกำลังความดีที่สะสมมา เป็นกำลังใจในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๖๑)

๒๕ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญในกำลังความดีที่สะสมมา เป็นกำลังใจในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล
611125_05_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญในกำลังความดีที่สะสมมาเป็นกำลังใจในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล.mp3

บุญจากทาน ศีล ภาวนาเป็นกำลังหนุนนำให้เข้าถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๖๑)

๒๕ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมบุญจากทานศีลภาวนาเป็นกำลังหนุนนำให้เข้าถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้า
611125_04_ปกิณกะธรรมบุญจากทานศีลภาวนาเป็นกำลังหนุนนำให้เข้าถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้า.mp3

เพียรฝึกจิตให้มีสติระลึกเสมอว่าสรรพสิ่งล้วนไม่แน่นอนและสลายตัวในที่สุด(เทศน์ ๒๕ พ.ย. ๖๑)

๒๕ พ.ย. ๖๑-เทศน์เพียรฝึกจิตให้มีสติระลึกเสมอว่าสรรพสิ่งล้วนไม่แน่นอนและสลายตัวในที่สุด
611125_03_เทศน์เพียรฝึกจิตให้มีสติระลึกเสมอว่าสรรพสิ่งล้วนไม่แน่นอนและสลายตัวในที่สุด.mp3

ผู้รักษาศีลสิกขาเจริญเมตตา ย่อมไม่เป็นกาลกิณีต่อตนเองและผู้อื่น(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๖๑)

๒๕ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้รักษาศีลสิกขาเจริญเมตตา ย่อมไม่เป็นกาลกิณีต่อตนเองและผู้อื่น
611125_01_ปกิณกะธรรมผู้รักษาศีลสิกขาเจริญเมตตาย่อมไม่เป็นกาลกิณีต่อตนเองและผู้อื่น.mp3

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๑๒ เข้าใจความจริงเพื่อการนำจิตไปใช้(ปกิณกะธรรม ๒๔ พ.ย. ๖๑)

๒๔ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๒ เข้าใจความจริงเพื่อการนำจิตไปใช้
611124_06_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๒เข้าใจความจริงเพื่อการนำจิตไปใช้.mp3

ชายผู้เห็นโทษของกามคุณ ละความยินดีพอใจมุ่งเข้าหาความสงบ(นิทาน ๒๔ พ.ย. ๖๑)

๒๔ พ.ย. ๖๑-นิทานชายผู้เห็นโทษของกามคุณ ละความยินดีพอใจมุ่งเข้าหาความสงบ
611124_05_นิทานชายผู้เห็นโทษของกามคุณละความยินดีพอใจมุ่งเข้าหาความสงบ.mp3

พึงระวังการปรามาสคุณพระรัตนตรัยและการเป็นหนี้สงฆ์(ปกิณกะธรรม ๒๔ พ.ย. ๖๑)

๒๔ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมพึงระวังการปรามาสคุณพระรัตนตรัยและการเป็นหนี้สงฆ์
611124_04_ปกิณกะธรรมพึงระวังการปรามาสคุณพระรัตนตรัยและการเป็นหนี้สงฆ์.mp3

ร่างกายเป็นภาระอันหนัก เพียรชำระใจให้พ้นทุกข์จากการเกิด(เทศน์ ๒๔ พ.ย. ๖๑)

๒๔ พ.ย. ๖๑-เทศน์ร่างกายเป็นภาระอันหนัก เพียรชำระใจให้พ้นทุกข์จากการเกิด
611124_03_เทศน์ร่างกายเป็นภาระอันหนักเพียรชำระใจให้พ้นทุกข์จากการเกิด.mp3

พึงสำรวมอินทรีย์สังวร ละกามคุณทั้ง ๕ ในเขตพุทธาวาส(ปกิณกะธรรม ๒๔ พ.ย. ๖๑)

๒๔ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมพึงสำรวมอินทรีย์สังวร ละกามคุณทั้ง ๕ ในเขตพุทธาวาส
611124_01_ปกิณกะธรรมพึงสำรวมอินทรีย์สังวรละกามคุณทั้ง๕ในเขตพุทธาวาส.mp3

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผู้เจริญเมตตาในทุกสถานย่อมพบกับความเยือกเย็นใจ(ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ย. ๖๑)

๒๓ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้เจริญเมตตาในทุกสถานย่อมพบกับความเยือกเย็นใจ
611123_05_ปกิณกะธรรมผู้เจริญเมตตาในทุกสถานย่อมพบกับความเยือกเย็นใจ.mp3

อธิษฐานจิตในการถวายพระพุทธรูป ณ วัดตาลเดี่ยว(ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ย. ๖๑)

๒๓ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการถวายพระพุทธรูป ณ วัดตาลเดี่ยว
611123_04_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการถวายพระพุทธรูปณวัดตาลเดี่ยว.mp3

อานิสงส์การสร้างแท่นประทับถวายพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ย. ๖๑)

๒๓ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การสร้างแท่นประทับถวายพระพุทธเจ้า
611123_03_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การสร้างแท่นประทับถวายพระพุทธเจ้า.mp3

เจริญพระพุทธมนต์บูชาพระรัตนตรัย ณ วัดตาลเดี่ยว(ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ย. ๖๑)

๒๓ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมเจริญพระพุทธมนต์บูชาพระรัตนตรัย ณ วัดตาลเดี่ยว
611123_02_ปกิณกะธรรมเจริญพระพุทธมนต์บูชาพระรัตนตรัยณวัดตาลเดี่ยว.mp3

การไม่เห็นประโยชน์ในการเกิด ณ วัดตาลเดี่ยว(ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ย. ๖๑)

๒๓ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการไม่เห็นประโยชน์ในการเกิด ณ วัดตาลเดี่ยว
611123_01_ปกิณกะธรรมการไม่เห็นประโยชน์ในการเกิดณวัดตาลเดี่ยว.mp3

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ปฏิบัติด้วยพระกรรมฐานให้ตรงจริตนิสัยเดิมของตนจึงจะเกิดผล(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๖๑)

๒๒ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมปฏิบัติด้วยพระกรรมฐานให้ตรงจริตนิสัยเดิมของตนจึงจะเกิดผล
611122_07_ปกิณกะธรรมปฏิบัติด้วยพระกรรมฐานให้ตรงจริตนิสัยเดิมของตนจึงจะเกิดผล.mp3

วางอารมณ์ใจยอมรับกฎธรรมดาของการมีร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๖๑)

๒๒ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมวางอารมณ์ใจยอมรับกฎธรรมดาของการมีร่างกาย
611122_06_ปกิณกะธรรมวางอารมณ์ใจยอมรับกฎธรรมดาของการมีร่างกาย.mp3

ขันติวิริยะบารมีเพื่อพระนิพพาน และข้อพึงระวังในมโนกรรม(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๖๑)

๒๒ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมขันติวิริยะบารมีเพื่อพระนิพพาน และข้อพึงระวังในมโนกรรม
611122_05_ปกิณกะธรรมขันติวิริยะบารมีเพื่อพระนิพพานและข้อพึงระวังในมโนกรรม.mp3

สะเดาะเคราะห์ให้มีผลสมบูรณ์ด้วยการทำความดีบูชาพระเคราะห์(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๖๑)

๒๒ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมสะเดาะเคราะห์ให้มีผลสมบูรณ์ด้วยการทำความดีบูชาพระเคราะห์
611122_04_ปกิณกะธรรมสะเดาะเคราะห์ให้มีผลสมบูรณ์ด้วยการทำความดีบูชาพระเคราะห์.mp3

เจริญพระพุทธมนต์บูชาพระรัตนตรัยสะเดาะเคราะห์วันลอยกระทง(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๖๑)

๒๒ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมเจริญพระพุทธมนต์บูชาพระรัตนตรัยสะเดาะเคราะห์วันลอยกระทง
611122_03_ปกิณกะธรรมเจริญพระพุทธมนต์บูชาพระรัตนตรัยสะเดาะเคราะห์วันลอยกระทง.mp3

บวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยและบูชาพระเคราะห์วันลอยกระทง(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๖๑)

๒๒ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยและบูชาพระเคราะห์วันลอยกระทง
611122_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยและบูชาพระเคราะห์วันลอยกระทง.mp3

สะเดาะเคราะห์อาศัยกำลังบุญ และกำลังเทวดาดูแลพระเคราะห์ด้วยศรัทธา(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๖๑)

๒๒ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมสะเดาะเคราะห์อาศัยกำลังบุญ และกำลังเทวดาดูแลพระเคราะห์ด้วยศรัทธา
611122_01_ปกิณกะธรรมสะเดาะเคราะห์อาศัยกำลังบุญและกำลังเทวดาดูแลพระเคราะห์ด้วยศรัทธา.mp3

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การมีศรัทธาอันมั่นคงต่อพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๑)

๑๘ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการมีศรัทธาอันมั่นคงต่อพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์ได้
611118_04_ปกิณกะธรรมการมีศรัทธาอันมั่นคงต่อพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์ได้.mp3

อานิสงส์กฐินทาน ณ วัดสังเวชวิศยาราม(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๑)

๑๘ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมอานิสงส์กฐินทาน ณ วัดสังเวชวิศยาราม
611118_02_ปกิณกะธรรมอานิสงส์กฐินทานณวัดสังเวชวิศยาราม.mp3

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๑๑ หลักการปฏิบัติและการใช้กสิณจิต(ปกิณกะธรรม ๑๗ พ.ย. ๖๑)

๑๗ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๑ หลักการปฏิบัติและการใช้กสิณจิต
611117_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๑หลักการปฏิบัติและการใช้กสิณจิต.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑๗ พ.ย. ๖๑-พระเมตตาพร
611117_06_พระเมตตาพร.mp3

การบูชาพระเคราะห์เสวยอายุในวันลอยกระทง(ปกิณกะธรรม ๑๗ พ.ย. ๖๑)

๑๗ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการบูชาพระเคราะห์เสวยอายุในวันลอยกระทง
611117_04_ปกิณกะธรรมการบูชาพระเคราะห์เสวยอายุในวันลอยกระทง.mp3

การถวายทานด้วยอธิษฐานจิตตั้งมั่นเพื่อการไม่เกิด(เทศน์ ๑๗ พ.ย. ๖๑)

๑๗ พ.ย. ๖๑-เทศน์การถวายทานด้วยอธิษฐานจิตตั้งมั่นเพื่อการไม่เกิด
611117_03_เทศน์การถวายทานด้วยอธิษฐานจิตตั้งมั่นเพื่อการไม่เกิด.mp3

ใคร่ครวญชีวิตเป็นของไม่แน่ความตายเป็นของแน่โดยไม่ลังเลสงสัย(ปกิณกะธรรม ๑๗ พ.ย. ๖๑)

๑๗ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญชีวิตเป็นของไม่แน่ความตายเป็นของแน่โดยไม่ลังเลสงสัย
611117_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญชีวิตเป็นของไม่แน่ความตายเป็นของแน่โดยไม่ลังเลสงสัย.mp3

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑๑ พ.ย. ๖๑-พระเมตตาพร
611111_07_พระเมตตาพร.mp3

การวางอารมณ์ในงานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ย. ๖๑)

๑๑ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ในงานสาธารณประโยชน์
611111_06_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ในงานสาธารณประโยชน์.mp3

ชายเฒ่าพาลผู้เพ่งโทษบุคคลอื่นว่าเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนของตน(นิทาน ๑๑ พ.ย. ๖๑)

๑๑ พ.ย. ๖๑-นิทานชายเฒ่าพาลผู้เพ่งโทษบุคคลอื่นว่าเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนของตน
611111_05_นิทานชายเฒ่าพาลผู้เพ่งโทษบุคคลอื่นว่าเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนของตน.mp3

ลาภสักการะปรากฎเมื่อทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ย. ๖๑)

๑๑ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมลาภสักการะปรากฎเมื่อทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์
611111_04_ปกิณกะธรรมลาภสักการะปรากฎเมื่อทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์.mp3

พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(เทศน์ ๑๑ พ.ย. ๖๑)

๑๑ พ.ย. ๖๑-เทศน์พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
611111_03_เทศน์พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3

พึงไม่ประมาททำความดีด้วยใจบริสุทธิ์เมื่อมีโอกาส(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ย. ๖๑)

๑๑ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมพึงไม่ประมาททำความดีด้วยใจบริสุทธิ์เมื่อมีโอกาส
611111_01_ปกิณกะธรรมพึงไม่ประมาททำความดีด้วยใจบริสุทธิ์เมื่อมีโอกาส.mp3

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๑๐ แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก(ต่อ)(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ย. ๖๑)

๑๐ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๐ แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก(ต่อ)
611110_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๐แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก(ต่อ).mp3

การวางกำลังใจในงานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ย. ๖๑)

๑๐ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจในงานสาธารณประโยชน์
611110_06_ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจในงานสาธารณประโยชน์.mp3

กำลังใจถึงพร้อมเพื่อการไม่เกิดต้องกล้าเผชิญกับวิบากกรรม(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ย. ๖๑)

๑๐ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจถึงพร้อมเพื่อการไม่เกิดต้องกล้าเผชิญกับวิบากกรรม
611110_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจถึงพร้อมเพื่อการไม่เกิดต้องกล้าเผชิญกับวิบากกรรม.mp3

บุญเกิดจากความเมตตา(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ย. ๖๑)

๑๐ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมบุญเกิดจากความเมตตา
611110_04_ปกิณกะธรรมบุญเกิดจากความเมตตา.mp3

ความสุขอื่นใดเหนือความสงบนั้นไม่มี(เทศน์ ๑๐ พ.ย. ๖๑)

๑๐ พ.ย. ๖๑-เทศน์ความสุขอื่นใดเหนือความสงบนั้นไม่มี
611110_03_เทศน์ความสุขอื่นใดเหนือความสงบนั้นไม่มี.mp3

จิตเป็นสุขเมื่อจดจ่อทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์โดยไม่หวังผลตอบแทน(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ย. ๖๑)

๑๐ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมจิตเป็นสุขเมื่อจดจ่อทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์โดยไม่หวังผลตอบแทน
611110_01_ปกิณกะธรรมจิตเป็นสุขเมื่อจดจ่อทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์โดยไม่หวังผลตอบแทน.mp3

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ถวายกฐินทานเพื่อสืบพระศาสนาด้วยกำลังศรัทธา ณ วัดเชิงท่า(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ย. ๖๑)

๔ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมถวายกฐินทานเพื่อสืบพระศาสนาด้วยกำลังศรัทธา ณ วัดเชิงท่า
611104_03_ปกิณกะธรรมถวายกฐินทานเพื่อสืบพระศาสนาด้วยกำลังศรัทธาณวัดเชิงท่า.mp3

ถวายกฐินทานด้วยความอิ่มใจเพื่อการไม่กลับมาเกิด ณ วัดต้นสะตือ(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ย. ๖๑)

๔ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมถวายกฐินทานด้วยความอิ่มใจเพื่อการไม่กลับมาเกิด ณ วัดต้นสะตือ
611104_01_ปกิณกะธรรมถวายกฐินทานด้วยความอิ่มใจเพื่อการไม่กลับมาเกิดณวัดต้นสะตือ.mp3

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๙ แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๖๑)

๓ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๙ แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก
611103_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๙แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก.mp3

กฐินทานและงานสาธารณประโยชน์เพื่อผู้มีคุณ(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๖๑)

๓ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกฐินทานและงานสาธารณประโยชน์เพื่อผู้มีคุณ
611103_06_ปกิณกะธรรมกฐินทานและงานสาธารณประโยชน์เพื่อผู้มีคุณ.mp3

การปฏิบัติต้องทำจิตให้มีสติด้วยพระกรรมฐานตามอุปนิสัย(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๖๑)

๓ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องทำจิตให้มีสติด้วยพระกรรมฐานตามอุปนิสัย
611103_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องทำจิตให้มีสติด้วยพระกรรมฐานตามอุปนิสัย.mp3

ผลจากทาน ศีล ภาวนาทำให้เกิดความสุขอันละเอียดปราณีต(เทศน์ ๓ พ.ย. ๖๑)

๓ พ.ย. ๖๑-เทศน์ผลจากทาน ศีล ภาวนาทำให้เกิดความสุขอันละเอียดปราณีต
611103_03_เทศน์ผลจากทานศีลภาวนาทำให้เกิดความสุขอันละเอียดปราณีต.mp3

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๖๑)

๓ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
611103_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3

พิจารณากายคตานุสสติและอสุภกรรมฐาน เพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๖๑)

๓ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมพิจารณากายคตานุสสติและอสุภกรรมฐาน เพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยะ
611103_01_ปกิณกะธรรมพิจารณากายคตานุสสติและอสุภกรรมฐานเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยะ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

๒๘ ต.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
611028_06_พระเมตตาพร.mp3

หลักปฏิบัติต้องยึดแนวทางตามพระรัตนตรัย ไม่ใช่ยึดติดที่บุคคล(ปกิณกะธรรม ๒๘ ต.ค. ๖๑)

๒๘ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมหลักปฏิบัติต้องยึดแนวทางตามพระรัตนตรัย ไม่ใช่ยึดติดที่บุคคล
611028_05_ปกิณกะธรรมหลักปฏิบัติต้องยึดแนวทางตามพระรัตนตรัยไม่ใช่ยึดติดที่บุคคล.mp3

การถวายกฐินทานด้วยความกตัญญูพาให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๘ ต.ค. ๖๑)

๒๘ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการถวายกฐินทานด้วยความกตัญญูพาให้ถึงมรรคผล
611028_04_ปกิณกะธรรมการถวายกฐินทานด้วยความกตัญญูพาให้ถึงมรรคผล.mp3

น้อมตอบแทนความดีต่อผู้มีคุณในยามจิตเป็นสุขจากการทำความดีด้วยพรหมวิหาร ๔ (เทศน์ ๒๘ ต.ค. ๖๑)

๒๘ ต.ค. ๖๑-เทศน์น้อมตอบแทนความดีต่อผู้มีคุณในยามจิตเป็นสุขจากการทำความดีด้วยพรหมวิหาร ๔
611028_03_เทศน์น้อมตอบแทนความดีต่อผู้มีคุณในยามจิตเป็นสุขจากการทำความดีด้วยพรหมวิหาร๔.mp3

การถวายกฐินทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๘ ต.ค. ๖๑)

๒๘ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการถวายกฐินทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด
611028_01_ปกิณกะธรรมการถวายกฐินทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๘ ทรงนิมิตด้วยอารมณ์จิตเป็นสุขจากการใคร่ครวญเพื่อใช้กสิณจิต(ปกิณกะธรรม ๒๗ ต.ค. ๖๑)

๒๗ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต๘ทรงนิมิตด้วยอารมณ์จิตเป็นสุขจากการใคร่ครวญเพื่อใช้กสิณจิต
611027_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๘ทรงนิมิตด้วยอารมณ์จิตเป็นสุขจากการใคร่ครวญเพื่อใช้กสิณจิต.mp3

ปฏิบัติสัมมาสมาธิต้องมีทานและศีลเป็นพื้นฐานจึงเกิดปัญญาญาณ(ปกิณกะธรรม ๒๗ ต.ค. ๖๑)

๒๗ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมปฏิบัติสัมมาสมาธิต้องมีทานและศีลเป็นพื้นฐานจึงเกิดปัญญาญาณ
611027_05_ปกิณกะธรรมปฏิบัติสัมมาสมาธิต้องมีทานและศีลเป็นพื้นฐานจึงเกิดปัญญาญาณ.mp3

บุญในเขตพระศาสนาด้วยความเมตตาและกตัญญูเป็นกำลังไปสู่โลกุตตระ(เทศน์ ๒๗ ต.ค. ๖๑)

๒๗ ต.ค. ๖๑-เทศน์บุญในเขตพระศาสนาด้วยความเมตตาและกตัญญูเป็นกำลังไปสู่โลกุตตระ
611027_03_เทศน์บุญในเขตพระศาสนาด้วยความเมตตาและกตัญญูเป็นกำลังไปสู่โลกุตตระ.mp3

ถวายกฐินทานด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยความเมตตากรุณา(ปกิณกะธรรม ๒๗ ต.ค. ๖๑)

๒๗ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมถวายกฐินทานด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยความเมตตากรุณา
611027_01_ปกิณกะธรรมถวายกฐินทานด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยความเมตตากรุณา.mp3

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561

หล่อพระวันปิยมหาราช(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๖๑)

๒๓ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมหล่อพระวันปิยมหาราช
611023_07_ปกิณกะธรรมหล่อพระวันปิยมหาราช.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

๒๓ ต.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
611023_06_พระเมตตาพร.mp3

มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ภาวนาพุทโธไว้เสมอ(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๖๑)

๒๓ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ภาวนาพุทโธไว้เสมอ
611023_05_ปกิณกะธรรมมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งภาวนาพุทโธไว้เสมอ.mp3

ทำจิตให้สงบด้วยการถึงคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๖๑)

๒๓ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำจิตให้สงบด้วยการถึงคุณพระรัตนตรัย
611023_04_ปกิณกะธรรมทำจิตให้สงบด้วยการถึงคุณพระรัตนตรัย.mp3

คุณพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้(เทศน์ ๒๓ ต.ค. ๖๑)

๒๓ ต.ค. ๖๑-เทศน์คุณพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้
611023_03_เทศน์คุณพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้.mp3