วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ฝึกจิตละทุกข์ไปหาสุขจากการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๒๖ ต.ค. ๖๑)

๒๖ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมฝึกจิตละทุกข์ไปหาสุขจากการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
611026_01_ปกิณกะธรรมฝึกจิตละทุกข์ไปหาสุขจากการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3