วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การทรงความดีด้วยการละนิวรณ์(ปกิณกะธรรม ๑๕ ต.ค. ๖๑)

๑๕ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการทรงความดีด้วยการละนิวรณ์
611015_01_ปกิณกะธรรมการทรงความดีด้วยการละนิวรณ์.mp3