วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561

อุเบกขาบารมี(ปกิณกะธรรม ๒๐ ต.ค. ๖๑)

๒๐ ต.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอุเบกขาบารมี
611020_01_ปกิณกะธรรมอุเบกขาบารมี.mp3