วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๒๘ พ.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
600528_08_พระเมตตาพร.mp3

พุทธานุภาพ(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๖๐)

๒๘ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพ
600528_07_ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพ.mp3

กำลังใจในการบูชาครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๖๐)

๒๘ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการบูชาครูบาอาจารย์
600528_06_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการบูชาครูบาอาจารย์.mp3

อารมณ์พระอริยะ(กรรมฐาน ๒๘ พ.ค. ๖๐)

๒๘ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานอารมณ์พระอริยะ
600528_05_กรรมฐานอารมณ์พระอริยะ.mp3

การบูชาธรรม(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๖๐)

๒๘ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการบูชาธรรม
600528_04_ปกิณกะธรรมการบูชาธรรม.mp3

กระแสพระนิพพาน(เทศน์ ๒๘ พ.ค. ๖๐)

๒๘ พ.ค. ๖๐-เทศน์กระแสพระนิพพาน
600528_03_เทศน์กระแสพระนิพพาน.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๖๐)

๒๘ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600528_02_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

อารมณ์สุดท้าย(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๖๐)

๒๘ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอารมณ์สุดท้าย
600528_01_ปกิณกะธรรมอารมณ์สุดท้าย.mp3

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การทรงจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติ(กรรมฐาน ๒๗ พ.ค. ๖๐)

๒๗ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานการทรงจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติ
600527_09_กรรมฐานการทรงจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติ.mp3

ทำกำลังใจให้เข้มแข็งในการเจริญสมาธิแบบเต็มกำลัง(ปกิณกะธรรม ๒๗ พ.ค. ๖๐)

๒๗ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำกำลังใจให้เข้มแข็งในการเจริญสมาธิแบบเต็มกำลัง
600527_08_ปกิณกะธรรมทำกำลังใจให้เข้มแข็งในการเจริญสมาธิแบบเต็มกำลัง.mp3

ข้อปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๒๗ พ.ค. ๖๐)

๒๗ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมข้อปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐาน
600527_07_ปกิณกะธรรมข้อปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐาน.mp3

การทำจิตให้สงบด้วยการพิจารณาสังโยชน์ ๓(กรรมฐาน ๒๗ พ.ค. ๖๐)

๒๗ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานการทำจิตให้สงบด้วยการพิจารณาสังโยชน์ ๓
600527_06_กรรมฐานการทำจิตให้สงบด้วยการพิจารณาสังโยชน์๓.mp3

ทำความดีด้วยความเมตตาและกตัญญูจึงจะถึงมรรคผล(เทศน์ ๒๗ พ.ค. ๖๐)

๒๗ พ.ค. ๖๐-เทศน์ทำความดีด้วยความเมตตาและกตัญญูจึงจะถึงมรรคผล
600527_04_เทศน์ทำความดีด้วยความเมตตาและกตัญญูจึงจะถึงมรรคผล.mp3

การถวายทานด้วยกำลังใจเต็มต่อเนื้อนาบุญทำให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๗ พ.ค. ๖๐)

๒๗ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการถวายทานด้วยกำลังใจเต็มต่อเนื้อนาบุญทำให้ถึงมรรคผล
600527_03_ปกิณกะธรรมการถวายทานด้วยกำลังใจเต็มต่อเนื้อนาบุญทำให้ถึงมรรคผล.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๗ พ.ค. ๖๐)

๒๗ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600527_02_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

กำลังใจในการทำความดีมีผลต่อผู้มีคุณ(ปกิณกะธรรม ๒๗ พ.ค. ๖๐)

๒๗ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดีมีผลต่อผู้มีคุณ
600527_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดีมีผลต่อผู้มีคุณ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๑ พ.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
600521_04_พระเมตตาพร.mp3

ความเมตตาก็ต้องพร้อมด้วยความศรัทธา(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ค. ๖๐)

๒๑ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาก็ต้องพร้อมด้วยความศรัทธา
600521_03_ปกิณกะธรรมความเมตตาก็ต้องพร้อมด้วยความศรัทธา.mp3

การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งโดยยอมรับสิ่งที่เกิด(กรรมฐาน ๒๑ พ.ค. ๖๐)

๒๑ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งโดยยอมรับสิ่งที่เกิด
600521_01_กรรมฐานการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งโดยยอมรับสิ่งที่เกิด.mp3

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๑๔ พ.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
600514_06_พระเมตตาพร.mp3

นักปฏิบัติพึงปฏิบัติตามคำครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ค. ๖๐)

๑๔ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมนักปฏิบัติพึงปฏิบัติตามคำครูบาอาจารย์
600514_05_ปกิณกะธรรมนักปฏิบัติพึงปฏิบัติตามคำครูบาอาจารย์.mp3

ทบทวนข้อปฏิบัติ(กรรมฐาน ๑๔ พ.ค. ๖๐)

๑๔ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานทบทวนข้อปฏิบัติ
600514_04_กรรมฐานทบทวนข้อปฏิบัติ.mp3

การตั้งจิตถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ค. ๖๐)

๑๔ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทาน
600514_03_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทาน.mp3


คุณของศีล(เทศน์ ๑๔ พ.ค. ๖๐)

๑๔ พ.ค. ๖๐-เทศน์คุณของศีล
600514_02_เทศน์คุณของศีล.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ค. ๖๐)

๑๔ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600514_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ปฏิบัติตามคำสอนของพระเพื่อการพ้นทุกข์(กรรมฐาน ๑๓ พ.ค. ๖๐)

๑๓ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานปฏิบัติตามคำสอนของพระเพื่อการพ้นทุกข์
600513_07_กรรมฐานปฏิบัติตามคำสอนของพระเพื่อการพ้นทุกข์.mp3

การปฏิบัติสมาธิแบบเต็มกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ค. ๖๐)

๑๓ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติสมาธิแบบเต็มกำลังใจ
600513_06_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติสมาธิแบบเต็มกำลังใจ.mp3

พิจารณาสังขารเพื่อละสักกายทิฐิ(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ค. ๖๐)

๑๓ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพิจารณาสังขารเพื่อละสักกายทิฐิ
600513_05_ปกิณกะธรรมพิจารณาสังขารเพื่อละสักกายทิฐิ.mp3

อาโลกสิณทำจิตให้ผ่องใส(กรรมฐาน ๑๓ พ.ค. ๖๐)

๑๓ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานอาโลกสิณทำจิตให้ผ่องใส
600513_03_กรรมฐานอาโลกสิณทำจิตให้ผ่องใส.mp3

การเพียรทำความดีย่อมเป็นที่ชื่นใจต่อบิดา มารดา และผู้มีคุณ(เทศน์ ๑๓ พ.ค. ๖๐)

๑๓ พ.ค. ๖๐-เทศน์การเพียรทำความดีย่อมเป็นที่ชื่นใจต่อบิดา มารดา และผู้มีคุณ
600513_02_เทศน์การเพียรทำความดีย่อมเป็นที่ชื่นใจต่อบิดามารดาและผู้มีคุณ.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ค. ๖๐)

๑๓ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600513_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ค. ๖๐)

๑๒ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติ
600512_08_ปกิณกะธรรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติ.mp3

การชำระจิตที่ผ่านมา(กรรมฐาน ๑๒ พ.ค. ๖๐)

๑๒ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานการชำระจิตที่ผ่านมา
600512_07_กรรมฐานการชำระจิตที่ผ่านมา.mp3

การละตัวตนมานะด้วยความเมตตา(นิทาน ๑๒ พ.ค. ๖๐)

๑๒ พ.ค. ๖๐-นิทานการละตัวตนมานะด้วยความเมตตา
600512_06_นิทานการละตัวตนมานะด้วยความเมตตา.mp3

การมีเมตตาต้องเห็นความจริงให้พร้อม(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ค. ๖๐)

๑๒ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการมีเมตตาต้องเห็นความจริงให้พร้อม
600512_05_ปกิณกะธรรมการมีเมตตาต้องเห็นความจริงให้พร้อม.mp3

จิตตั้งมั่นด้วยทรงพรหมวิหารสี่(กรรมฐาน ๑๒ พ.ค. ๖๐)

๑๒ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานจิตตั้งมั่นด้วยทรงพรหมวิหารสี่
600512_04_กรรมฐานจิตตั้งมั่นด้วยทรงพรหมวิหารสี่.mp3

การถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ค. ๖๐)

๑๒ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการถวายทาน
600512_03_ปกิณกะธรรมการถวายทาน.mp3

การมีสรณะเป็นที่พึ่งเมื่อมีทุกขเวทนา(เทศน์ ๑๒ พ.ค. ๖๐)

๑๒ พ.ค. ๖๐-เทศน์การมีสรณะเป็นที่พึ่งเมื่อมีทุกขเวทนา
600512_02_เทศน์การมีสรณะเป็นที่พึ่งเมื่อมีทุกขเวทนา.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ค. ๖๐)

๑๒ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600512_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กำลังใจเต็มในการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ค. ๖๐)

๑๑ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มในการให้ทาน
600511_07_ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มในการให้ทาน.mp3

รักษาจิตให้สงบด้วยการละสังโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ค. ๖๐)

๑๑ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมรักษาจิตให้สงบด้วยการละสังโยชน์
600511_06_ปกิณกะธรรมรักษาจิตให้สงบด้วยการละสังโยชน์.mp3

การแก้อารมณ์ฟุ้ง(กรรมฐาน ๑๑ พ.ค. ๖๐)

๑๑ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานการแก้อารมณ์ฟุ้ง
600511_04_กรรมฐานการแก้อารมณ์ฟุ้ง.mp3

ละความกังวลให้ขาดเพื่อให้จิตไม่เศร้าหมองยามจิตออกจากร่าง(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ค. ๖๐)

๑๑ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมละความกังวลให้ขาดเพื่อให้จิตไม่เศร้าหมองยามจิตออกจากร่าง
600511_03_ปกิณกะธรรมละความกังวลให้ขาดเพื่อให้จิตไม่เศร้าหมองยามจิตออกจากร่าง.mp3

ผู้ทำกรรมดีในพระศาสนาย่อมได้รับความเมตตาจากพรหม เทวดา และผู้มีคุณ(เทศน์ ๑๑ พ.ค. ๖๐)

๑๑ พ.ค. ๖๐-เทศน์ผู้ทำกรรมดีในพระศาสนาย่อมได้รับความเมตตาจากพรหม เทวดา และผู้มีคุณ
600511_02_เทศน์ผู้ทำกรรมดีในพระศาสนาย่อมได้รับความเมตตาจากพรหมเทวดาและผู้มีคุณ.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ค. ๖๐)

๑๑ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600511_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

แผ่เมตตาความดีต่อเจ้ากรรมนายเวร และผู้มีพระคุณ(กรรมฐาน ๑๐ พ.ค. ๖๐)

๑๐ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานแผ่เมตตาความดีต่อเจ้ากรรมนายเวร และผู้มีพระคุณ
600510_12_กรรมฐานแผ่เมตตาความดีต่อเจ้ากรรมนายเวรและผู้มีพระคุณ.mp3

การปฏิบัติดูที่อารมณ์ของจิต(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ค. ๖๐)

๑๐ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติดูที่อารมณ์ของจิต
600510_11_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติดูที่อารมณ์ของจิต.mp3

อธิษฐานจิตในการหล่อพระ(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ค. ๖๐)

๑๐ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระ
600510_10_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระ.mp3

การทรงเมตตาเป็นกำลัง(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ค. ๖๐)

๑๐ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการทรงเมตตาเป็นกำลัง

การเห็นความจริงตามพระพุทธเจ้า(กรรมฐาน ๑๐ พ.ค. ๖๐)

๑๐ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานการเห็นความจริงตามพระพุทธเจ้า

สัมปะติจฉามิ(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ค. ๖๐)

๑๐ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมสัมปะติจฉามิ

บวงสรวงการตั้งจิตบูชาของมงคล(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ค.๖๐)

๑๐ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงการตั้งจิตบูชาของมงคล

การตั้งจิตบูชาอาโลกสิณ(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ค. ๖๐)

๑๐ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตบูชาอาโลกสิณ

อิติปิโสภะคะวา ในวันวิสาขบูชา(เทศน์ ๑๐ พ.ค. ๖๐)

๑๐ พ.ค. ๖๐-เทศน์อิติปิโสภะคะวา ในวันวิสาขบูชา
600510_03_เทศน์อิติปิโสภะคะวาในวันวิสาขบูชา.mp3

สวดพระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ค. ๖๐)

๑๐ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมสวดพระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย
http://thamma-bansabaijai.org/mp3/6005/600510_02_ปกิณกะธรรมสวดพระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย.mp3

การระลึกคุณพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชา(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ค. ๖๐)

๑๐ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการระลึกคุณพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชา
600510_01_ปกิณกะธรรมการระลึกคุณพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชา.mp3

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เจริญศรัทธาผู้มาปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๙ พ.ค. ๖๐)

๙ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมเจริญศรัทธาผู้มาปฏิบัติ
600509_03_ปกิณกะธรรมเจริญศรัทธาผู้มาปฏิบัติ.mp3

สวดพระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๙ พ.ค. ๖๐)

๙ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมสวดพระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย
600509_02_ปกิณกะธรรมสวดพระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย.mp3

การตั้งจิตในการสวดบูชาพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๙ พ.ค. ๖๐)

๙ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตในการสวดบูชาพระรัตนตรัย
600509_01_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตในการสวดบูชาพระรัตนตรัย.mp3

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๗ พ.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
600507_06_พระเมตตาพร.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ค. ๖๐)

๗ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
600507_05_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

ความเมตตาของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ค. ๖๐)

๗ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระพุทธเจ้า
600507_04_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระพุทธเจ้า.mp3

อาโลกสิณโลกุตระ(กรรมฐาน ๗ พ.ค. ๖๐)

๗ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานอาโลกสิณโลกุตระ
600507_03_กรรมฐานอาโลกสิณโลกุตระ.mp3

ผู้เห็นอริยสัจย่อมทำกำลังใจไปนิพพานเป็นอารมณ์(เทศน์ ๗ พ.ค. ๖๐)

๗ พ.ค. ๖๐-เทศน์ผู้เห็นอริยสัจย่อมทำกำลังใจไปนิพพานเป็นอารมณ์
600507_02_เทศน์ผู้เห็นอริยสัจย่อมทำกำลังใจไปนิพพานเป็นอารมณ์.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ค. ๖๐)

๗ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600507_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พึงละความยินดีพอใจด้วยการเห็นถูกตามความจริง(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ค. ๖๐)

๖ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพึงละความยินดีพอใจด้วยการเห็นถูกตามความจริง
600506_11_ปกิณกะธรรมพึงละความยินดีพอใจด้วยการเห็นถูกตามความจริง.mp3

ละความชั่ว เจริญเมตตา ทำจิตให้ผ่องใส(กรรมฐาน ๖ พ.ค. ๖๐)

๖ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานละความชั่ว เจริญเมตตา ทำจิตให้ผ่องใส
600506_10_กรรมฐานละความชั่วเจริญเมตตาทำจิตให้ผ่องใส.mp3

ทำจิตให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาก่อนเจริญพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ค. ๖๐)

๖ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำจิตให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาก่อนเจริญพระกรรมฐาน
600506_09_ปกิณกะธรรมทำจิตให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาก่อนเจริญพระกรรมฐาน.mp3

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง พึงมองความจริงให้ครบเพื่อระงับอารมณ์ฟุ้ง(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ค. ๖๐)

๖ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง พึงมองความจริงให้ครบเพื่อระงับอารมณ์ฟุ้ง
600506_07_ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งพึงมองความจริงให้ครบเพื่อระงับอารมณ์ฟุ้ง.mp3

อาโลกสิณ(กรรมฐาน ๖ พ.ค. ๖๐)

๖ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานอาโลกสิณ
600506_06_กรรมฐานอาโลกสิณ.mp3

การปฏิบัติพระกรรมฐานแบบเต็มกำลังคือกำลังใจเต็ม(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ค. ๖๐)

๖ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติพระกรรมฐานแบบเต็มกำลังคือกำลังใจเต็ม
600506_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติพระกรรมฐานแบบเต็มกำลังคือกำลังใจเต็ม.mp3

การถวายทานในพระศาสนาบูชาคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ค. ๖๐)

๖ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนาบูชาคุณพระรัตนตรัย
600506_04_ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนาบูชาคุณพระรัตนตรัย.mp3

ผู้ให้ทานด้วยเมตตาย่อมมีจิตเป็นมงคลและถึงมรรคผลได้โดยง่าย(เทศน์ ๖ พ.ค. ๖๐)

๖ พ.ค. ๖๐-เทศน์ผู้ให้ทานด้วยเมตตาย่อมมีจิตเป็นมงคลและถึงมรรคผลได้โดยง่าย
600506_03_เทศน์ผู้ให้ทานด้วยเมตตาย่อมมีจิตเป็นมงคลและถึงมรรคผลได้โดยง่าย.mp3

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ค. ๖๐)

๖ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
600506_02_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ค. ๖๐)

๖ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600506_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

จรณะ ๑๕(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๖๐)

๕ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมจรณะ ๑๕
600505_05_ปกิณกะธรรมจรณะ๑๕.mp3

ความศรัทธา(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๖๐)

๕ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความศรัทธา
600505_03_ปกิณกะธรรมความศรัทธา.mp3

กำลังใจในการคิดละ(กรรมฐาน ๕ พ.ค. ๖๐)

๕ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานกำลังใจในการคิดละ
600505_02_กรรมฐานกำลังใจในการคิดละ.mp3

การใช้กำลังใจในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๖๐)

๕ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการใช้กำลังใจในการปฏิบัติ
600505_01_ปกิณกะธรรมการใช้กำลังใจในการปฏิบัติ.mp3

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พึงตั้งจิตอธิษฐานมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเสมอ(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ค. ๖๐)

๑ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพึงตั้งจิตอธิษฐานมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเสมอ
600501_03_ปกิณกะธรรมพึงตั้งจิตอธิษฐานมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเสมอ.mp3

ความศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดดาวดึงษาราม(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ค. ๖๐)

๑ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดดาวดึงษาราม
600501_01_ปกิณกะธรรมความศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณวัดดาวดึงษาราม.mp3