วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พุทธานุภาพ(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๖๐)

๒๘ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพ
600528_07_ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพ.mp3