วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การเห็นความจริงตามพระพุทธเจ้า(กรรมฐาน ๑๐ พ.ค. ๖๐)

๑๐ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานการเห็นความจริงตามพระพุทธเจ้า