วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การทรงจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติ(กรรมฐาน ๒๗ พ.ค. ๖๐)

๒๗ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานการทรงจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติ
600527_09_กรรมฐานการทรงจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติ.mp3