วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การตั้งจิตในการสวดบูชาพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๙ พ.ค. ๖๐)

๙ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตในการสวดบูชาพระรัตนตรัย
600509_01_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตในการสวดบูชาพระรัตนตรัย.mp3