วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อารมณ์พระอริยะ(กรรมฐาน ๒๘ พ.ค. ๖๐)

๒๘ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานอารมณ์พระอริยะ
600528_05_กรรมฐานอารมณ์พระอริยะ.mp3