วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ละความกังวลให้ขาดเพื่อให้จิตไม่เศร้าหมองยามจิตออกจากร่าง(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ค. ๖๐)

๑๑ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมละความกังวลให้ขาดเพื่อให้จิตไม่เศร้าหมองยามจิตออกจากร่าง
600511_03_ปกิณกะธรรมละความกังวลให้ขาดเพื่อให้จิตไม่เศร้าหมองยามจิตออกจากร่าง.mp3