วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ค. ๖๐)

๑๒ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการถวายทาน
600512_03_ปกิณกะธรรมการถวายทาน.mp3