วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การมีเมตตาต้องเห็นความจริงให้พร้อม(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ค. ๖๐)

๑๒ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการมีเมตตาต้องเห็นความจริงให้พร้อม
600512_05_ปกิณกะธรรมการมีเมตตาต้องเห็นความจริงให้พร้อม.mp3