วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๖๐)

๒๘ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600528_02_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3