วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ค. ๖๐)

๑๒ พ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600512_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3