วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อาโลกสิณ(กรรมฐาน ๖ พ.ค. ๖๐)

๖ พ.ค. ๖๐-กรรมฐานอาโลกสิณ
600506_06_กรรมฐานอาโลกสิณ.mp3