วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๒๖ ก.พ. ๖๐-พระเมตตาพร
600226_10_พระเมตตาพร.mp3

การอุทิศส่วนกุศลต้องนึกถึงความดีที่ทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.พ. ๖๐)

๒๖ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการอุทิศส่วนกุศลต้องนึกถึงความดีที่ทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน
600226_09_ปกิณกะธรรมการอุทิศส่วนกุศลต้องนึกถึงความดีที่ทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน.mp3

กำลังใจในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.พ. ๖๐)

๒๖ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการปฏิบัติ
600226_08_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการปฏิบัติ.mp3

การไปนิพพานต้องไม่สงสัยคุณของพระ(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.พ. ๖๐)

๒๖ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการไปนิพพานต้องไม่สงสัยคุณของพระ
600226_07_ปกิณกะธรรมการไปนิพพานต้องไม่สงสัยคุณของพระ.mp3

การฝึกมโนมยิทธิได้ผลต้องมีความศรัทธา(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.พ. ๖๐)

๒๖ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิได้ผลต้องมีความศรัทธา
600226_06_ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิได้ผลต้องมีความศรัทธา.mp3

การใคร่ครวญสักกายทิฐิ(กรรมฐาน ๒๖ ก.พ. ๖๐)

๒๖ ก.พ. ๖๐-กรรมฐานการใคร่ครวญสักกายทิฐิ
600226_05_กรรมฐานการใคร่ครวญสักกายทิฐิ.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.พ. ๖๐)

๒๖ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
600226_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

ความเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้(เทศน์ ๒๖ ก.พ. ๖๐)

๒๖ ก.พ. ๖๐-เทศน์ความเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
600226_03_เทศน์ความเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.พ. ๖๐)

๒๖ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600226_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การไม่ลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.พ. ๖๐)

๒๕ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการไม่ลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย
600225_12_ปกิณกะธรรมการไม่ลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย.mp3

การวัดข้อบกพร่องในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.พ. ๖๐)

๒๕ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการวัดข้อบกพร่องในการปฏิบัติ
600225_10_ปกิณกะธรรมการวัดข้อบกพร่องในการปฏิบัติ.mp3

ทำจิตให้สงบด้วยการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย(กรรมฐาน ๒๕ ก.พ. ๖๐)

๒๕ ก.พ. ๖๐-กรรมฐานทำจิตให้สงบด้วยการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
600225_09_กรรมฐานทำจิตให้สงบด้วยการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย.mp3

การนอบน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยของอันปราณีต(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.พ. ๖๐)

๒๕ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการนอบน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยของอันปราณีต
600225_08_ปกิณกะธรรมการนอบน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยของอันปราณีต.mp3

พึงไม่ประมาทถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.พ. ๖๐)

๒๕ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมพึงไม่ประมาทถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
600225_07_ปกิณกะธรรมพึงไม่ประมาทถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

การทรงความเมตตาเป็นกำลังให้เดินไปถึงมรรคผลได้(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.พ. ๖๐)

๒๕ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการทรงความเมตตาเป็นกำลังให้เดินไปถึงมรรคผลได้
600225_06_ปกิณกะธรรมการทรงความเมตตาเป็นกำลังให้เดินไปถึงมรรคผลได้.mp3

การเห็นคุณพระพุทธเจ้าผู้ทรงพาให้สิ้นอวิชชา(กรรมฐาน ๒๕ ก.พ. ๖๐)

๒๕ ก.พ. ๖๐-กรรมฐานการเห็นคุณพระพุทธเจ้าผู้ทรงพาให้สิ้นอวิชชา
600225_05_กรรมฐานการเห็นคุณพระพุทธเจ้าผู้ทรงพาให้สิ้นอวิชชา.mp3

การถวายทานในพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.พ. ๖๐)

๒๕ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนา
600225_04_ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนา.mp3

การถวายทานในพระศาสนาเป็นปัจจัยให้พ้นจากทุกข์(เทศน์ ๒๕ ก.พ. ๖๐)

๒๕ ก.พ. ๖๐-เทศน์การถวายทานในพระศาสนาเป็นปัจจัยให้พ้นจากทุกข์
600225_03_เทศน์การถวายทานในพระศาสนาเป็นปัจจัยให้พ้นจากทุกข์.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.พ. ๖๐)

๒๕ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600225_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การทำจิตให้สงบด้วยอาศัยบารมีพระพุทธเจ้า(กรรมฐาน ๒๔ ก.พ. ๖๐)

๒๔ ก.พ. ๖๐-กรรมฐานการทำจิตให้สงบด้วยอาศัยบารมีพระพุทธเจ้า
600224_02_กรรมฐานการทำจิตให้สงบด้วยอาศัยบารมีพระพุทธเจ้า.mp3

คนฉลาดคือคนที่มีศีลบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.พ. ๖๐)

๒๔ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมคนฉลาดคือคนที่มีศีลบริสุทธิ์
600224_01_ปกิณกะธรรมคนฉลาดคือคนที่มีศีลบริสุทธิ์.mp3

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๑๙ ก.พ. ๖๐-พระเมตตาพร
600219_09_พระเมตตาพร.mp3

สมาธิอ่อนจะรักษาบุญได้น้อย(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.พ. ๖๐)

๑๙ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมสมาธิอ่อนจะรักษาบุญได้น้อย
600219_08_ปกิณกะธรรมสมาธิอ่อนจะรักษาบุญได้น้อย.mp3

ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขณะมีทุกขเวทนา(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.พ. ๖๐)

๑๙ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขณะมีทุกขเวทนา
600219_07_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขณะมีทุกขเวทนา.mp3

มรรคผลอยู่ที่การปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.พ. ๖๐)

๑๙ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมมรรคผลอยู่ที่การปฏิบัติ
600219_06_ปกิณกะธรรมมรรคผลอยู่ที่การปฏิบัติ.mp3

นิพพิทาญาณที่ทำให้เกิดความหน่าย(กรรมฐาน ๑๙ ก.พ. ๖๐)

๑๙ ก.พ. ๖๐-กรรมฐานนิพพิทาญาณที่ทำให้เกิดความหน่าย
600219_05_กรรมฐานนิพพิทาญาณที่ทำให้เกิดความหน่าย.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.พ. ๖๐)

๑๙ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
600219_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

นิพพิทาญาณความหน่ายด้วยการรักษาศีลกรรมบถ(เทศน์ ๑๙ ก.พ. ๖๐)

๑๙ ก.พ. ๖๐-เทศน์นิพพิทาญาณความหน่ายด้วยการรักษาศีลกรรมบถ
600219_03_เทศน์นิพพิทาญาณความหน่ายด้วยการรักษาศีลกรรมบถ.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.พ. ๖๐)

๑๙ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600219_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การปฏิบัติเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.พ. ๖๐)

๑๘ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเพื่อมรรคผล
600218_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเพื่อมรรคผล.mp3

ละมานะเพื่อปฏิบัติตามคำสอนของพระ(กรรมฐาน ๑๘ ก.พ. ๖๐)

๑๘ ก.พ. ๖๐-กรรมฐานละมานะเพื่อปฏิบัติตามคำสอนของพระ
600218_04_กรรมฐานละมานะเพื่อปฏิบัติตามคำสอนของพระ.mp3

บัณฑิตย่อมไม่ถือภาระร่างกายเป็นเครื่องขัดขวางการปฏิบัติเพื่อมรรคผล(เทศน์ ๑๘ ก.พ. ๖๐)

๑๘ ก.พ. ๖๐-เทศน์บัณฑิตย่อมไม่ถือภาระร่างกายเป็นเครื่องขัดขวางการปฏิบัติเพื่อมรรคผล
600218_03_เทศน์บัณฑิตย่อมไม่ถือภาระร่างกายเป็นเครื่องขัดขวางการปฏิบัติเพื่อมรรคผล.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.พ. ๖๐)

๑๘ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600218_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๑๓ ก.พ. ๖๐-พระเมตตาพร
600213_07_พระเมตตาพร.mp3

การปฏิบัติของสมณเพศ(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.พ. ๖๐)

๑๓ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติของสมณเพศ
600213_06_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติของสมณเพศ.mp3

ปฏิบัติด้วยความตั้งใจละความชั่วมิใช่ด้วยตัณหา(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.พ. ๖๐)

๑๓ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมปฏิบัติด้วยความตั้งใจละความชั่วมิใช่ด้วยตัณหา
600213_05_ปกิณกะธรรมปฏิบัติด้วยความตั้งใจละความชั่วมิใช่ด้วยตัณหา.mp3

การละความยินดีพอใจขึ้นกับจริตต้องอาศัยพรหมวิหาร ๔ (กรรมฐาน ๑๓ ก.พ. ๖๐)

๑๓ ก.พ. ๖๐-กรรมฐานการละความยินดีพอใจขึ้นกับจริตต้องอาศัยพรหมวิหาร ๔
600213_04_กรรมฐานการละความยินดีพอใจขึ้นกับจริตต้องอาศัยพรหมวิหาร๔.mp3

พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหาสิ่งใดเสมอเหมือนมิได้(เทศน์ ๑๓ ก.พ. ๖๐)

๑๓ ก.พ. ๖๐-เทศน์พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหาสิ่งใดเสมอเหมือนมิได้
600213_03_เทศน์พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหาสิ่งใดเสมอเหมือนมิได้.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.พ. ๖๐)

๑๓ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600213_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การปฏิบัติของสมณเพศ(ปกิณกะธรรม ๑๒ ก.พ. ๖๐)

๑๒ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติของสมณเพศ
600212_06_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติของสมณเพศ.mp3

การปฏิบัติในพระกรรมฐานมีผลต่อเราและคนรอบข้าง(ปกิณกะธรรม ๑๒ ก.พ. ๖๐)

๑๒ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติในพระกรรมฐานมีผลต่อเราและคนรอบข้าง
600212_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติในพระกรรมฐานมีผลต่อเราและคนรอบข้าง.mp3

อย่ายึดติดยึดถือในสิ่งที่เห็นสักกายทิฏฐิด้วยการยอมรับกฎธรรมดา(กรรมฐาน ๑๒ ก.พ. ๖๐)

๑๒ ก.พ. ๖๐-กรรมฐานอย่ายึดติดยึดถือในสิ่งที่เห็นสักกายทิฏฐิด้วยการยอมรับกฎธรรมดา
600212_04_กรรมฐานอย่ายึดติดยึดถือในสิ่งที่เห็นสักกายทิฏฐิด้วยการยอมรับกฎธรรมดา.mp3

ทานใดก็ไม่เสมอเหมือนธรรมทาน(เทศน์ ๑๒ ก.พ. ๖๐)

๑๒ ก.พ. ๖๐-เทศน์ทานใดก็ไม่เสมอเหมือนธรรมทาน
600212_03_เทศน์ทานใดก็ไม่เสมอเหมือนธรรมทาน.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๒ ก.พ. ๖๐)

๑๒ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600212_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

โอกาสทำความดีอันถึงพร้อมหาได้ยาก เมื่อพบแล้วพึงเร่งปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.พ. ๖๐)

๑๑ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมโอกาสทำความดีอันถึงพร้อมหาได้ยาก เมื่อพบแล้วพึงเร่งปฏิบัติ
600211_14_ปกิณกะธรรมโอกาสทำความดีอันถึงพร้อมหาได้ยากเมื่อพบแล้วพึงเร่งปฏิบัติ.mp3

อธิษฐานให้พรในวันมาฆบูชา(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.พ. ๖๐)

๑๑ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พรในวันมาฆบูชา
600211_13_ปกิณกะธรรมอธิษฐานให้พรในวันมาฆบูชา.mp3

ขอขมาพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.พ. ๖๐)

๑๑ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมขอขมาพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา
600211_12_ปกิณกะธรรมขอขมาพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา.mp3

บูชาคุณพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.พ. ๖๐)

๑๑ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา
600211_11_ปกิณกะธรรมบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา.mp3

อธิษฐานจิตในการหล่อพระพุทธรูป(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.พ. ๖๐)

๑๑ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระพุทธรูป
600211_10_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระพุทธรูป.mp3

เจริญพุทธานุสสติในการหล่อพระพุทธรูป(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.พ. ๖๐)

๑๑ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมเจริญพุทธานุสสติในการหล่อพระพุทธรูป
600211_09_ปกิณกะธรรมเจริญพุทธานุสสติในการหล่อพระพุทธรูป.mp3

การหล่อพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าด้วยจิตเมตตา(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.พ. ๖๐)

๑๑ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการหล่อพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าด้วยจิตเมตตา
600211_08_ปกิณกะธรรมการหล่อพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าด้วยจิตเมตตา.mp3

การบูชาพระคาถาเงินล้าน(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.พ. ๖๐)

๑๑ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการบูชาพระคาถาเงินล้าน
600211_07_ปกิณกะธรรมการบูชาพระคาถาเงินล้าน.mp3

ใคร่ครวญพรหมวิหาร ๔ ให้ครบก่อนทำความดี(กรรมฐาน ๑๑ ก.พ. ๖๐)

๑๑ ก.พ. ๖๐-กรรมฐานใคร่ครวญพรหมวิหาร ๔ ให้ครบก่อนทำความดี
600211_06_กรรมฐานใคร่ครวญพรหมวิหาร๔ให้ครบก่อนทำความดี.mp3

การถวายทานและงานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.พ. ๖๐)

๑๑ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการถวายทานและงานสาธารณประโยชน์
600211_05_ปกิณกะธรรมการถวายทานและงานสาธารณประโยชน์.mp3

ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สงเคราะห์(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.พ. ๖๐)

๑๑ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สงเคราะห์
600211_04_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สงเคราะห์.mp3

สวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.พ. ๖๐)

๑๑ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย
600211_03_ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย.mp3

บวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.พ. ๖๐)

๑๑ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา
600211_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา.mp3

โอวาทปาฏิโมกข์(เทศน์ ๑๑ ก.พ. ๖๐)

๑๑ ก.พ. ๖๐-เทศน์โอวาทปาฏิโมกข์
600211_01_เทศน์โอวาทปาฏิโมกข์.mp3

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๕ ก.พ. ๖๐-พระเมตตาพร
600205_08_พระเมตตาพร.mp3

การไม่สงสัยคุณพระรัตนตรัยด้วยอารมณ์พระโสดาบัน(ปกิณกะธรรม ๕ ก.พ. ๖๐)

๕ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการไม่สงสัยคุณพระรัตนตรัยด้วยอารมณ์พระโสดาบัน
600205_07_ปกิณกะธรรมการไม่สงสัยคุณพระรัตนตรัยด้วยอารมณ์พระโสดาบัน.mp3

การทำจิตให้สงบ(ปกิณกะธรรม ๕ ก.พ. ๖๐)

๕ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการทำจิตให้สงบ
600205_06_ปกิณกะธรรมการทำจิตให้สงบ.mp3

การฝึกอภิญญา(กรรมฐาน ๕ ก.พ. ๖๐)

๕ ก.พ. ๖๐-กรรมฐานการฝึกอภิญญา
600205_05_กรรมฐานการฝึกอภิญญา.mp3

การตั้งจิตถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๕ ก.พ. ๖๐)

๕ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทาน
600205_04_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทาน.mp3

ความกตัญญูนำไปสู่มรรคผล(เทศน์ ๕ ก.พ. ๖๐)

๕ ก.พ. ๖๐-เทศน์ความกตัญญูนำไปสู่มรรคผล
600205_03_เทศน์ความกตัญญูนำไปสู่มรรคผล.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๕ ก.พ. ๖๐)

๕ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600205_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พึงไม่ประมาทในการปฏิบัติเมื่อพบครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๔ ก.พ. ๖๐)

๔ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมพึงไม่ประมาทในการปฏิบัติเมื่อพบครูบาอาจารย์
600204_06_ปกิณกะธรรมพึงไม่ประมาทในการปฏิบัติเมื่อพบครูบาอาจารย์.mp3

ทำจิตให้พ้นทุกข์ด้วยพระกรรมฐานจากกำลังของพุทธานุสสติ(กรรมฐาน ๔ ก.พ. ๖๐)

๔ ก.พ. ๖๐-กรรมฐานทำจิตให้พ้นทุกข์ด้วยพระกรรมฐานจากกำลังของพุทธานุสสติ
600204_05_กรรมฐานทำจิตให้พ้นทุกข์ด้วยพระกรรมฐานจากกำลังของพุทธานุสสติ.mp3

การทรงเมตตาเป็นปกติย่อมพ้นภัย(ปกิณกะธรรม ๔ ก.พ. ๖๐)

๔ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการทรงเมตตาเป็นปกติย่อมพ้นภัย
600204_04_ปกิณกะธรรมการทรงเมตตาเป็นปกติย่อมพ้นภัย.mp3

กำลังใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้า(เทศน์ ๔ ก.พ. ๖๐)

๔ ก.พ. ๖๐-เทศน์กำลังใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้า
600204_03_เทศน์กำลังใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้า.mp3

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๔ ก.พ. ๖๐)

๔ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
600204_02_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๔ ก.พ. ๖๐)

๔ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600204_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3