วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การปฏิบัติในพระกรรมฐานมีผลต่อเราและคนรอบข้าง(ปกิณกะธรรม ๑๒ ก.พ. ๖๐)

๑๒ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติในพระกรรมฐานมีผลต่อเราและคนรอบข้าง
600212_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติในพระกรรมฐานมีผลต่อเราและคนรอบข้าง.mp3