วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การถวายทานในพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.พ. ๖๐)

๒๕ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนา
600225_04_ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนา.mp3