วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

มรรคผลอยู่ที่การปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.พ. ๖๐)

๑๙ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมมรรคผลอยู่ที่การปฏิบัติ
600219_06_ปกิณกะธรรมมรรคผลอยู่ที่การปฏิบัติ.mp3