วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

นิพพิทาญาณความหน่ายด้วยการรักษาศีลกรรมบถ(เทศน์ ๑๙ ก.พ. ๖๐)

๑๙ ก.พ. ๖๐-เทศน์นิพพิทาญาณความหน่ายด้วยการรักษาศีลกรรมบถ
600219_03_เทศน์นิพพิทาญาณความหน่ายด้วยการรักษาศีลกรรมบถ.mp3