วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ทานใดก็ไม่เสมอเหมือนธรรมทาน(เทศน์ ๑๒ ก.พ. ๖๐)

๑๒ ก.พ. ๖๐-เทศน์ทานใดก็ไม่เสมอเหมือนธรรมทาน
600212_03_เทศน์ทานใดก็ไม่เสมอเหมือนธรรมทาน.mp3