วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.พ. ๖๐)

๒๖ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600226_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3