วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การปฏิบัติของสมณเพศ(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.พ. ๖๐)

๑๓ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติของสมณเพศ
600213_06_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติของสมณเพศ.mp3