วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒๑ ส.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
590821_07_พระเมตตาพร.mp3

ศีลรักษาเป็นคนที่มีความสุข(ปกิณกะธรรม ๒๑ ส.ค. ๕๙)

๒๑ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมศีลรักษาเป็นคนที่มีความสุข
590821_06_ปกิณกะธรรมศีลรักษาเป็นคนที่มีความสุข.mp3

ใคร่ครวญในตัณหา(ปกิณกะธรรม ๒๑ ส.ค. ๕๙)

๒๑ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญในตัณหา
590821_05_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญในตัณหา.mp3

นิพพานด้วยอารมณ์นิพพิทาญาณ(ปกิณกะธรรม ๒๑ ส.ค. ๕๙)

๒๑ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมนิพพานด้วยอารมณ์นิพพิทาญาณ
590821_04_ปกิณกะธรรมนิพพานด้วยอารมณ์นิพพิทาญาณ.mp3

ผลของกรรม(ปกิณกะธรรม ๒๑ ส.ค. ๕๙)

๒๑ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผลของกรรม
590821_03_ปกิณกะธรรมผลของกรรม.mp3

มรรคผลเกิดจากการทำความดีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขณะมีทุกขเวทนา(เทศน์ ๒๑ ส.ค. ๕๙)

๒๑ ส.ค. ๕๙-เทศน์มรรคผลเกิดจากการทำความดีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขณะมีทุกขเวทนา
590821_02_เทศน์มรรคผลเกิดจากการทำความดีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขณะมีทุกขเวทนา.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๑ ส.ค. ๕๙)

๒๑ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
590821_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559

บุพกรรมที่ทำให้เกิดทุกขเวทนา(ปกิณกะธรรม ๒๐ ส.ค. ๕๙)

๒๐ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบุพกรรมที่ทำให้เกิดทุกขเวทนา
590820_04_ปกิณกะธรรมบุพกรรมที่ทำให้เกิดทุกขเวทนา.mp3

ความเมตตาของครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๐ ส.ค. ๕๙)

๒๐ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความเมตตาของครูบาอาจารย์
590820_03_ปกิณกะธรรมความเมตตาของครูบาอาจารย์.mp3

กำลังใจตั้งมั่นที่จะไม่เกิดเมื่อมีทุกขเวทนา(เทศน์ ๒๐ ส.ค. ๕๙)

๒๐ ส.ค. ๕๙-เทศน์กำลังใจตั้งมั่นที่จะไม่เกิดเมื่อมีทุกขเวทนา
590820_02_เทศน์กำลังใจตั้งมั่นที่จะไม่เกิดเมื่อมีทุกขเวทนา.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๐ ส.ค. ๕๙)

๒๐ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
590820_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

๑๔ ส.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
590814_07_พระเมตตาพร.mp3

กรรมฐานขึ้นอยู่อัธยาศัยของผู้ปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๔ ส.ค. ๕๙)

๑๔ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกรรมฐานขึ้นอยู่อัธยาศัยของผู้ปฏิบัติ
590814_06_ปกิณกะธรรมกรรมฐานขึ้นอยู่อัธยาศัยของผู้ปฏิบัติ.mp3

อสุภะ(กรรมฐาน ๑๔ ส.ค. ๕๙)

๑๔ ส.ค. ๕๙-กรรมฐานอสุภะ
590814_05_กรรมฐานอสุภะ.mp3

ตัณหาเป็นเจ้าเรือน(ปกิณกะธรรม ๑๔ ส.ค. ๕๙)

๑๔ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมตัณหาเป็นเจ้าเรือน
590814_04_ปกิณกะธรรมตัณหาเป็นเจ้าเรือน.mp3

โลกนี้มีแต่ตัณหามีแต่พระนิพพานที่มีความสุขอย่างยิ่ง(เทศน์ ๑๔ ส.ค. ๕๙)

๑๔ ส.ค. ๕๙-เทศน์โลกนี้มีแต่ตัณหามีแต่พระนิพพานที่มีความสุขอย่างยิ่ง
590814_03_เทศน์โลกนี้มีแต่ตัณหามีแต่พระนิพพานที่มีความสุขอย่างยิ่ง.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๔ ส.ค. ๕๙)

๑๔ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
590814_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ความสำคัญของการถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์(ปกิณกะธรรม ๑๓ ส.ค. ๕๙)

๑๓ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความสำคัญของการถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
590813_10_ปกิณกะธรรมความสำคัญของการถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์.mp3

ความสำคัญของการถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์(ปกิณกะธรรม ๑๓ ส.ค. ๕๙)

๑๓ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความสำคัญของการถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
590813_10_ปกิณกะธรรมความสำคัญของการถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์.mp3

ชายผู้มั่นคงต่อการฝึกใจตนเป็นอารมณ์เดียว(นิทาน ๑๓ ส.ค. ๕๙)

๑๓ ส.ค. ๕๙-นิทานชายผู้มั่นคงต่อการฝึกใจตนเป็นอารมณ์เดียว
590813_08_นิทานชายผู้มั่นคงต่อการฝึกใจตนเป็นอารมณ์เดียว.mp3

ชายผู้มั่นคงต่อการฝึกใจตนเป็นอารมณ์เดียว(นิทาน ๑๓ ส.ค. ๕๙)

๑๓ ส.ค. ๕๙-นิทานชายผู้มั่นคงต่อการฝึกใจตนเป็นอารมณ์เดียว
590813_08_นิทานชายผู้มั่นคงต่อการฝึกใจตนเป็นอารมณ์เดียว.mp3

การใคร่ครวญความจริงในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๓ ส.ค. ๕๙)

๑๓ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญความจริงในการปฏิบัติ
590813_07_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญความจริงในการปฏิบัติ.mp3

การใคร่ครวญความจริงในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๓ ส.ค. ๕๙)

๑๓ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญความจริงในการปฏิบัติ
590813_07_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญความจริงในการปฏิบัติ.mp3

มรรคผลเกิดได้เมื่อถึงความพร้อม(ปกิณกะธรรม ๑๓ ส.ค. ๕๙)

๑๓ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมมรรคผลเกิดได้เมื่อถึงความพร้อม
590813_06_ปกิณกะธรรมมรรคผลเกิดได้เมื่อถึงความพร้อม.mp3

มรรคผลเกิดได้เมื่อถึงความพร้อม(ปกิณกะธรรม ๑๓ ส.ค. ๕๙)

๑๓ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมมรรคผลเกิดได้เมื่อถึงความพร้อม
590813_06_ปกิณกะธรรมมรรคผลเกิดได้เมื่อถึงความพร้อม.mp3

ทำความดีต้องอาศัยเนื้อนาบุญ(ปกิณกะธรรม ๑๓ ส.ค. ๕๙)

๑๓ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีต้องอาศัยเนื้อนาบุญ
590813_05_ปกิณกะธรรมทำความดีต้องอาศัยเนื้อนาบุญ.mp3

ทำความดีต้องอาศัยเนื้อนาบุญ(ปกิณกะธรรม ๑๓ ส.ค. ๕๙)

๑๓ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีต้องอาศัยเนื้อนาบุญ
590813_05_ปกิณกะธรรมทำความดีต้องอาศัยเนื้อนาบุญ.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๓ ส.ค. ๕๙)

๑๓ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
590813_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๓ ส.ค. ๕๙)

๑๓ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
590813_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

บุญที่ทำต่อพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าย่อมปรากฎผลอันสมบูรณ์(เทศน์ ๑๓ ส.ค. ๕๙)

๑๓ ส.ค. ๕๙-เทศน์บุญที่ทำต่อพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าย่อมปรากฎผลอันสมบูรณ์
590813_03_เทศน์บุญที่ทำต่อพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าย่อมปรากฎผลอันสมบูรณ์.mp3

บุญที่ทำต่อพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าย่อมปรากฎผลอันสมบูรณ์(เทศน์ ๑๓ ส.ค. ๕๙)

๑๓ ส.ค. ๕๙-เทศน์บุญที่ทำต่อพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าย่อมปรากฎผลอันสมบูรณ์
590813_03_เทศน์บุญที่ทำต่อพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าย่อมปรากฎผลอันสมบูรณ์.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๓ ส.ค. ๕๙)

๑๓ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
590813_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๓ ส.ค. ๕๙)

๑๓ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
590813_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การฝึกมโนมยิทธิ(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๕๙)

๑๒ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิ
590812_09_ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิ.mp3

การฝึกมโนมยิทธิ(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๕๙)

๑๒ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิ
590812_09_ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิ.mp3

ผู้ปฏิบัติที่ดีต้องไม่แสดงตน(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๕๙)

๑๒ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติที่ดีต้องไม่แสดงตน
590812_07_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติที่ดีต้องไม่แสดงตน.mp3

ผู้ปฏิบัติที่ดีต้องไม่แสดงตน(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๕๙)

๑๒ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติที่ดีต้องไม่แสดงตน
590812_07_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติที่ดีต้องไม่แสดงตน.mp3

คนดีที่ยังไม่นึกถึงคนดีได้คนนั้นก็ยังไม่ใช่คนดีได้(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๕๙)

๑๒ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมคนดีที่ยังไม่นึกถึงคนดีได้คนนั้นก็ยังไม่ใช่คนดีได้
590812_06_ปกิณกะธรรมคนดีที่ยังไม่นึกถึงคนดีได้คนนั้นก็ยังไม่ใช่คนดีได้.mp3

คนดีที่ยังไม่นึกถึงคนดีได้คนนั้นก็ยังไม่ใช่คนดีได้(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๕๙)

๑๒ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมคนดีที่ยังไม่นึกถึงคนดีได้คนนั้นก็ยังไม่ใช่คนดีได้
590812_06_ปกิณกะธรรมคนดีที่ยังไม่นึกถึงคนดีได้คนนั้นก็ยังไม่ใช่คนดีได้.mp3

เรื่องของน้ำ(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๕๙)

๑๒ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมเรื่องของน้ำ
590812_05_ปกิณกะธรรมเรื่องของน้ำ.mp3

เรื่องของน้ำ(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๕๙)

๑๒ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมเรื่องของน้ำ
590812_05_ปกิณกะธรรมเรื่องของน้ำ.mp3

ผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงธรรมแล้วจิตจะสงบเมื่อโดนกระทบ(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๕๙)

๑๒ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงธรรมแล้วจิตจะสงบเมื่อโดนกระทบ
590812_04_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงธรรมแล้วจิตจะสงบเมื่อโดนกระทบ.mp3

ผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงธรรมแล้วจิตจะสงบเมื่อโดนกระทบ(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๕๙)

๑๒ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงธรรมแล้วจิตจะสงบเมื่อโดนกระทบ
590812_04_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงธรรมแล้วจิตจะสงบเมื่อโดนกระทบ.mp3

พึงปฏิบัติดุจดังบิดามารดาที่มีต่อเรา(เทศน์ ๑๒ ส.ค. ๕๙)

๑๒ ส.ค. ๕๙-เทศน์พึงปฏิบัติดุจดังบิดามารดาที่มีต่อเรา
590812_03_เทศน์พึงปฏิบัติดุจดังบิดามารดาที่มีต่อเรา.mp3

พึงปฏิบัติดุจดังบิดามารดาที่มีต่อเรา(เทศน์ ๑๒ ส.ค. ๕๙)

๑๒ ส.ค. ๕๙-เทศน์พึงปฏิบัติดุจดังบิดามารดาที่มีต่อเรา
590812_03_เทศน์พึงปฏิบัติดุจดังบิดามารดาที่มีต่อเรา.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๕๙)

๑๒ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
590812_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๕๙)

๑๒ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
590812_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

พระกรรมฐานเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ(ปกิณกะธรรม ๘ ส.ค. ๕๙)

๘ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
590808_03_ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ.mp3

อานิสงส์งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๘ ส.ค. ๕๙)

๘ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอานิสงส์งานสาธารณประโยชน์
590808_02_ปกิณกะธรรมอานิสงส์งานสาธารณประโยชน์.mp3

ความศรัทธาณวัดศรัทธาภิรม(ปกิณกะธรรม ๘ ส.ค. ๕๙)

๘ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความศรัทธาณวัดศรัทธาภิรม
590808_01_ปกิณกะธรรมความศรัทธาณวัดศรัทธาภิรม.mp3

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ธรรมอันว่างเปล่า(ปกิณกะธรรม ๗ ส.ค. ๕๙)

๗ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมธรรมอันว่างเปล่า
590807_09_ปกิณกะธรรมธรรมอันว่างเปล่า.mp3

ธรรมอันว่างเปล่า(ปกิณกะธรรม ๗ ส.ค. ๕๙)

๗ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมธรรมอันว่างเปล่า
590807_09_ปกิณกะธรรมธรรมอันว่างเปล่า.mp3

ทรงอารมณ์ทิพจักขุญาณ(ปกิณกะธรรม ๗ ส.ค. ๕๙)

๗ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์ทิพจักขุญาณ
590807_07_ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์ทิพจักขุญาณ.mp3

ทรงอารมณ์ทิพจักขุญาณ(ปกิณกะธรรม ๗ ส.ค. ๕๙)

๗ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์ทิพจักขุญาณ
590807_07_ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์ทิพจักขุญาณ.mp3

กำลังความดีเป็นไปตามพระพุทธเจ้าสอนที่จะเข้าใจ(ปกิณกะธรรม ๗ ส.ค. ๕๙)

๗ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังความดีเป็นไปตามพระพุทธเจ้าสอนที่จะเข้าใจ
590807_06_ปกิณกะธรรมกำลังความดีเป็นไปตามพระพุทธเจ้าสอนที่จะเข้าใจ.mp3

กำลังความดีเป็นไปตามพระพุทธเจ้าสอนที่จะเข้าใจ(ปกิณกะธรรม ๗ ส.ค. ๕๙)

๗ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังความดีเป็นไปตามพระพุทธเจ้าสอนที่จะเข้าใจ
590807_06_ปกิณกะธรรมกำลังความดีเป็นไปตามพระพุทธเจ้าสอนที่จะเข้าใจ.mp3

ความศรัทธา(ปกิณกะธรรม ๗ ส.ค. ๕๙)

๗ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความศรัทธา
590807_05_ปกิณกะธรรมความศรัทธา.mp3

ความศรัทธา(ปกิณกะธรรม ๗ ส.ค. ๕๙)

๗ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความศรัทธา
590807_05_ปกิณกะธรรมความศรัทธา.mp3

การไปทำความดีในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๗ ส.ค. ๕๙)

๗ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการไปทำความดีในพระพุทธศาสนา
590807_04_ปกิณกะธรรมการไปทำความดีในพระพุทธศาสนา.mp3

การไปทำความดีในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๗ ส.ค. ๕๙)

๗ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการไปทำความดีในพระพุทธศาสนา
590807_04_ปกิณกะธรรมการไปทำความดีในพระพุทธศาสนา.mp3

การบูชาพระพุทธเจ้าได้สมปรารถนา(เทศน์ ๗ ส.ค. ๕๙)

๗ ส.ค. ๕๙-เทศน์การบูชาพระพุทธเจ้าได้สมปรารถนา
590807_03_เทศน์การบูชาพระพุทธเจ้าได้สมปรารถนา.mp3

การบูชาพระพุทธเจ้าได้สมปรารถนา(เทศน์ ๗ ส.ค. ๕๙)

๗ ส.ค. ๕๙-เทศน์การบูชาพระพุทธเจ้าได้สมปรารถนา
590807_03_เทศน์การบูชาพระพุทธเจ้าได้สมปรารถนา.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๗ ส.ค. ๕๙)

๗ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
590807_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๗ ส.ค. ๕๙)

๗ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
590807_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การเห็นโลกและร่างกายเป็นของน่าเบื่อ(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการเห็นโลกและร่างกายเป็นของน่าเบื่อ
590806_11_ปกิณกะธรรมการเห็นโลกและร่างกายเป็นของน่าเบื่อ.mp3

การเห็นโลกและร่างกายเป็นของน่าเบื่อ(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการเห็นโลกและร่างกายเป็นของน่าเบื่อ
590806_11_ปกิณกะธรรมการเห็นโลกและร่างกายเป็นของน่าเบื่อ.mp3

ทำวัตรเย็น(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น
590806_10_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น.mp3

ทำวัตรเย็น(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น
590806_10_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
590806_09_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
590806_09_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

ความสุขของสมณะในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความสุขของสมณะในพระพุทธศาสนา
590806_08_ปกิณกะธรรมความสุขของสมณะในพระพุทธศาสนา.mp3

ความสุขของสมณะในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความสุขของสมณะในพระพุทธศาสนา
590806_08_ปกิณกะธรรมความสุขของสมณะในพระพุทธศาสนา.mp3

ผู้เข้าถึงธรรมแล้วไม่ต้องอาศัยความจำ(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้เข้าถึงธรรมแล้วไม่ต้องอาศัยความจำ
590806_07_ปกิณกะธรรมผู้เข้าถึงธรรมแล้วไม่ต้องอาศัยความจำ.mp3

ผู้เข้าถึงธรรมแล้วไม่ต้องอาศัยความจำ(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้เข้าถึงธรรมแล้วไม่ต้องอาศัยความจำ
590806_07_ปกิณกะธรรมผู้เข้าถึงธรรมแล้วไม่ต้องอาศัยความจำ.mp3

บุคคลผู้ทรงพุทธานุสสติย่อมมีสุคติเป็นที่ไป(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบุคคลผู้ทรงพุทธานุสสติย่อมมีสุคติเป็นที่ไป
590806_06_ปกิณกะธรรมบุคคลผู้ทรงพุทธานุสสติย่อมมีสุคติเป็นที่ไป.mp3

บุคคลผู้ทรงพุทธานุสสติย่อมมีสุคติเป็นที่ไป(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบุคคลผู้ทรงพุทธานุสสติย่อมมีสุคติเป็นที่ไป
590806_06_ปกิณกะธรรมบุคคลผู้ทรงพุทธานุสสติย่อมมีสุคติเป็นที่ไป.mp3

มานะที่ควรละ(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมมานะที่ควรละ
590806_05_ปกิณกะธรรมมานะที่ควรละ.mp3

มานะที่ควรละ(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมมานะที่ควรละ
590806_05_ปกิณกะธรรมมานะที่ควรละ.mp3

บุคคลใดเห็นอริยสัจบุคคลนั้นย่อมเห็นพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบุคคลใดเห็นอริยสัจบุคคลนั้นย่อมเห็นพระพุทธเจ้า
590806_04_ปกิณกะธรรมบุคคลใดเห็นอริยสัจบุคคลนั้นย่อมเห็นพระพุทธเจ้า.mp3

บุคคลใดเห็นอริยสัจบุคคลนั้นย่อมเห็นพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบุคคลใดเห็นอริยสัจบุคคลนั้นย่อมเห็นพระพุทธเจ้า
590806_04_ปกิณกะธรรมบุคคลใดเห็นอริยสัจบุคคลนั้นย่อมเห็นพระพุทธเจ้า.mp3

บุคคลใดเห็นอริยสัจบุคคลนั้นย่อมเห็นพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบุคคลใดเห็นอริยสัจบุคคลนั้นย่อมเห็นพระพุทธเจ้า
590806_04_ปกิณกะธรรมบุคคลใดเห็นอริยสัจบุคคลนั้นย่อมเห็นพระพุทธเจ้า.mp3

ผู้ดูแลอุปัฏฐากบิดามารดาย่อมเจริญเป็นนิตย์(เทศน์ ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-เทศน์ผู้ดูแลอุปัฏฐากบิดามารดาย่อมเจริญเป็นนิตย์
590806_03_เทศน์ผู้ดูแลอุปัฏฐากบิดามารดาย่อมเจริญเป็นนิตย์.mp3

ผู้ดูแลอุปัฏฐากบิดามารดาย่อมเจริญเป็นนิตย์(เทศน์ ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-เทศน์ผู้ดูแลอุปัฏฐากบิดามารดาย่อมเจริญเป็นนิตย์
590806_03_เทศน์ผู้ดูแลอุปัฏฐากบิดามารดาย่อมเจริญเป็นนิตย์.mp3

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
590806_02_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
590806_02_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3

รับพรพระจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมรับพรพระจากการให้ทาน
590806_01_ปกิณกะธรรมรับพรพระจากการให้ทาน.mp3

รับพรพระจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมรับพรพระจากการให้ทาน
590806_01_ปกิณกะธรรมรับพรพระจากการให้ทาน.mp3

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559