วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การใคร่ครวญความจริงในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๓ ส.ค. ๕๙)

๑๓ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญความจริงในการปฏิบัติ
590813_07_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญความจริงในการปฏิบัติ.mp3