วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๔ ส.ค. ๕๙)

๑๔ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
590814_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3