วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ทำวัตรเย็น(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น
590806_10_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น.mp3