วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559

มานะที่ควรละ(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมมานะที่ควรละ
590806_05_ปกิณกะธรรมมานะที่ควรละ.mp3