วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ความเมตตาของครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๐ ส.ค. ๕๙)

๒๐ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความเมตตาของครูบาอาจารย์
590820_03_ปกิณกะธรรมความเมตตาของครูบาอาจารย์.mp3