วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ธรรมอันว่างเปล่า(ปกิณกะธรรม ๗ ส.ค. ๕๙)

๗ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมธรรมอันว่างเปล่า
590807_09_ปกิณกะธรรมธรรมอันว่างเปล่า.mp3