วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เรื่องของน้ำ(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๕๙)

๑๒ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมเรื่องของน้ำ
590812_05_ปกิณกะธรรมเรื่องของน้ำ.mp3