วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ชายผู้มั่นคงต่อการฝึกใจตนเป็นอารมณ์เดียว(นิทาน ๑๓ ส.ค. ๕๙)

๑๓ ส.ค. ๕๙-นิทานชายผู้มั่นคงต่อการฝึกใจตนเป็นอารมณ์เดียว
590813_08_นิทานชายผู้มั่นคงต่อการฝึกใจตนเป็นอารมณ์เดียว.mp3