วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ผู้เข้าถึงธรรมแล้วไม่ต้องอาศัยความจำ(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้เข้าถึงธรรมแล้วไม่ต้องอาศัยความจำ
590806_07_ปกิณกะธรรมผู้เข้าถึงธรรมแล้วไม่ต้องอาศัยความจำ.mp3