วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การไปทำความดีในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๗ ส.ค. ๕๙)

๗ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการไปทำความดีในพระพุทธศาสนา
590807_04_ปกิณกะธรรมการไปทำความดีในพระพุทธศาสนา.mp3