วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ผลของกรรม(ปกิณกะธรรม ๒๑ ส.ค. ๕๙)

๒๑ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผลของกรรม
590821_03_ปกิณกะธรรมผลของกรรม.mp3